eubic ebn

Превръщаме вашите идеи в пазарен успех

Мост между наука и бизнес, идеи и реализация, региони и партньори.

Свържете се с нас

Свържете се с нас за професионална подкрепа и персонализирани решения за развитие на Вашия иновативен бизнес.

Обадете ни се

+359 (0)82 825 875
+359 (0)82 825 878

Обучения и семинари

Експертни съвети и консултации

Подкрепа в бизнес планирането

Създаване на връзки и мрежи

Кои сме ние

Нашата мисия и акредитация

Бизнес иновационен център Инобридж е организация за подпомагане на стартиращ иновативен бизнес на местно, регионално и национално ниво. Принципът на работа на БИЦ Инобридж следва методологията и колективния опит, прилагайки ноу-хау на Европейската мрежа на бизнес иновационните центрове (EBN – www.ebn.eu). Към момента това е първият и единствен официално акредитиран EU|BIC център за България.

Стратегически партньорства

БИЦ Инобридж се гордее с активната си партньорска мрежа, която включва регионални, национални и международни организации и институции, допринасящи за обмена на знания и иновации. Чрез тези стратегически партньорства, ние укрепваме своите връзки с ключови играчи в иновационната екосистема, подпомагайки развитието и успеха на стартиращите бизнеси в България и Европа.

Prakse.lv

Prakse.lv

Association for Vertical Farming e.V. logo

Association for Vertical Farming e.V.

IDEAS FreeBoss

IDEAS FreeBoss

Belgian-Italian Chamber of Commerce

Belgian-Italian Chamber of Commerce

Integral, Sociedad Para El Desarrollo Rural

Integral, Sociedad Para El Desarrollo Rural

Mälardalen University logo

Mälardalen University

Актуални новини и последни събития от света на иновациите


Българската гейм индустрия – първо мащабно проучване, представено в рамките на проект SPECTRA
Креативни и Културни Индустрии | Иновации и Технологии

Българската гейм индустрия – първо мащабно проучване, представено в рамките на проект SPECTRA

Уебинар, организиран в рамките на проект SPECTRA, представя първото мащабно проучване за състоянието на гейм сектора в България.

Разгръщане на иновационния потенциал: Сътрудничество, синергии и инвестиционни възможности в дигиталната ера
Креативни и Културни Индустрии | Предприемачество и Бизнес Развитие

Разгръщане на иновационния потенциал: Сътрудничество, синергии и инвестиционни възможности в дигиталната ера

На 25.06.2024 г. онлайн форум събра общностите SPECTRA и ACCELERO за обмен на идеи и нови бизнес възможности. Дигиталният свят…

Въздействие на регулаторните промени върху иновациите
Иновации и Технологии | Предприемачество и Бизнес Развитие

Въздействие на регулаторните промени върху иновациите: Навигиране в новата среда

Регулаторните изменения в Европа непрекъснато променят иновационния пейзаж в различни индустрии. С въвеждането на нови политики и рамки от правителствата…

BIC Innobridge held a useful webinar on Ethical Artificial Intelligence
Иновации и Технологии

БИЦ Инобридж проведе полезен уебинар, посветен на етичния изкуствен интелект

Бизнес иновационен център Инобридж организира интересен уебинар, озаглавен „EU AI Act: Рамка за етичен ИИ, творчество и бизнес успех.“ На…

DIGITRANS предоставя субсидии от 2000 евро за дигитализация на малки фирми (1)
Иновации и Технологии | Предприемачество и Бизнес Развитие

DIGITRANS предоставя субсидии от 2000 евро за дигитализация на малки фирми

DIGITRANS стартира нова инициатива, предлагаща субсидии по 2000 евро за дигитализация на микро-, малки и средни предприятия. Програмата е предназначена…

Бъдещето на работата Възможности за бизнеса
Иновации и Технологии | Предприемачество и Бизнес Развитие

Бъдещето на работата: Възможности за бизнеса – Прозрения от ACCELERO

Бъдещето на работата се развива бързо, като носи значителни промени в бизнес операциите, културата и управлението на служителите. С напредъка…

ACCELERO Project Logo 1
Предстоящи събития ACCELERO

Присъединете се към иновационните събития на проекта ACCELERO

Открийте богатството от предстоящи събития, организирани от проекта ACCELERO, които целят да стимулират иновациите и сътрудничеството в рамките на европейските бизнес и иновационни екосистеми.

БИЦ Инобридж е горд да поддържа инициативите на ACCELERO, като предоставя платформа за обмен на знания и практики между организациите за подкрепа на бизнеса. Научете повече за нашите работилници, обучения и мрежови събития, предназначени да обогатят и ускорят иновационния потенциал на участниците.

Нашите дейности

Стимулиране на Иновациите и Устойчивостта

Нашият ангажимент е да стимулираме иновативното предприемачество и устойчивото регионално икономическо развитие, като същевременно инвестираме в човешките ресурси чрез обучение и кариерно развитие. Създаваме мрежи за сътрудничество, насърчаваме „зелената икономика“ и подкрепяме процеса на трансфер на иновации, за да подпомогнем съществуващи и стартиращи предприятия да реализират своя потенциал и да допринесат за общественото благо.

Насърчаване на предприемаческия дух

Провеждане на дейности и инициативи за подпомагане на иновативното предприемачество, развитието на предприемаческа култура и предприемаческия дух, подобряване на средата и про-иновативната инфраструктура, както и на предпоставките за стартиращ бизнес.

„Откриване” на иновативни проекти и проектни инициатори

Разработване на проекти и инициативи, насочени към постигане на устойчиво регионално икономическо развитие; прилагане на актуални европейски политики в областта и региона; стартиране на инициативи в областта на иновациите, науката, техниката и технологиите, изследванията, предприемачеството, околната среда, устойчивия екологичен бизнес и развитието на човешкия капитал.

Подобряване знанията и качеството на човешките ресурси

Подпомагане при реализацията на пълния потенциал на човешките ресурси, посредством провеждането на обучения и семинари за повишаване на квалификацията, знанията и уменията. Оказване на помощ свързана с кариерното развитие и повишаването на конкурентоспособността на човешкия капитал.

Посредничество между стартиращи и съществуващи фирми и инвеститори

Организиране на мрежи за сътрудничество, механизми и системи за партньорство в подкрепа на стартиращи и съществуващи предприятия; запознаване с консултанти, бизнес-ангели, инвеститори, научно-изследователски звена и специалисти, както и организации и институции, работещи в областта на иновациите.

Насърчаване на принципите на „зелената икономика“ и „зеленото мислене“

Допринасяне за развитието на „зелена икономика“, прилагане на подходи за устойчиво използване на природни ресурси, зелени обществени поръчки, интелигентно управление на отпадъците, устойчиво използване на ресурсите, устойчиво потребление и производство; насърчава прилагането на екологични практики в бизнеса.

Трансфер и пазарно реализиране на иновации

Подпомага процеса по трансфер на иновации, оценяване, регистриране и защита на интелектуалната собственост. Съдейства за обмена на добри иновативни практики, подобряване взаимодействието между наука и бизнес, финансиране на научно-изследователския процес и иновативни разработки до реалната им реализация на пазара.

Иновативни проекти, споделящи знание и прогрес


Разгледайте активните и завършени проекти на Бизнес Иновационен Център Инобридж, реализирани по програми като Интеррег, Еразъм+ и Хоризонт. Всеки от тези проекти е важна стъпка към създаването на иновативна бизнес среда и представлява нашата посветеност към непрекъснато обучение и развитие.

CRAFT3D - Enhancing traditional craft practices though 3D printing and technology innovation

CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения

StressOut logo

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място

SPECTRA Project Logo

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

ACCELERO Project Logo 1

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа

C-DISK – Certify DIgital Soft sKills

C-DISK – Сертифициране на дигиталните меки умения

i-Coach project logo

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми

ГОДИНИ ОПИТ
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
СЪБИТИЯ
Нашата локация

БИЦ Инобридж се намира в централната част на град Русе, близо до основни градски забележителности и удобни транспортни връзки.

Обадете ни се
+359 (0)82 825 875
+359 (0)82 825 878
Пишете ни
info@innobridge.org
Адрес
бул. „Цар Фердинанд“ 3A, Русе