Превръщаме вашите идеи в пазарен успех

Мост между наука и бизнес, идеи и реализация, региони и партньори.

Свържете се с нас

Свържете се с нас за професионална подкрепа и персонализирани решения за развитие на Вашия иновативен бизнес.

Обадете ни се

+359 (0)82 825 875
+359 (0)82 825 878

Обучения и семинари

Експертни съвети и консултации

Подкрепа в бизнес планирането

Създаване на връзки и мрежи

Кои сме ние

Нашата мисия и акредитация

Бизнес иновационен център Инобридж е организация за подпомагане на стартиращ иновативен бизнес на местно, регионално и национално ниво. Принципът на работа на БИЦ Инобридж следва методологията и колективния опит, прилагайки ноу-хау на Европейската мрежа на бизнес иновационните центрове (EBN – www.ebn.eu). Към момента това е първият и единствен официално акредитиран EU|BIC център за България.

Стратегически партньорства

БИЦ Инобридж се гордее с активната си партньорска мрежа, която включва регионални, национални и международни организации и институции, допринасящи за обмена на знания и иновации. Чрез тези стратегически партньорства, ние укрепваме своите връзки с ключови играчи в иновационната екосистема, подпомагайки развитието и успеха на стартиращите бизнеси в България и Европа.

CIVIC Logo

CIVIC

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation logo

Romanian Association for Technology Transfer and Innovation

Access Association Calarasi

Forever for Europe Association (FEA) logo

Forever for Europe Association (FEA)

Belgian-Italian Chamber of Commerce

Belgian-Italian Chamber of Commerce

ASFOR - Italian Association for Management Development logo

ASFOR – Italian Association for Management Development

Актуални новини и последни събития от света на иновациите


Отворена покана за креативни стартъпи „SPECTRA Investment Sprint & Pitch“
Иновации и Технологии | Креативни и Културни Индустрии

Отворена покана за креативни стартъпи „SPECTRA Investment Sprint & Pitch“

Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ кани креативни стартъпи да се включат в интензивна спринт сесия с реални инвеститори и финал, кулминиращ…

Creative Business Cup Bulgaria 2024 Триумфът на иновацията и креативността
Иновации и Технологии | Креативни и Културни Индустрии

Creative Business Cup Bulgaria 2024: Триумфът на иновацията и креативността

Бизнес Иновационен Център Инобридж (БИЦ Инобридж) отразява успешното провеждане на националния конкурс Creative Business Cup Bulgaria 2024. В рамките на…

Откриване на бъдещето Напредък в здравеопазването - Прозрения от проекта ACCELERO
Иновации и Технологии | Предприемачество и Бизнес Развитие

Здравеопазване в нова ера: Иновации и влияние според ACCELERO

В постоянно развиващата се област на световното здравеопазване, проектът ACCELERO е в челните редици на изследването и насърчаването на авангардни…

Разкриване на бъдещето Иновативно приложение на блокчейн технологията отвъд криптовалутите
Иновации и Технологии | Предприемачество и Бизнес Развитие

Разкриване на бъдещето: Иновативно приложение на блокчейн технологията отвъд криптовалутите

В сферата на цифровата трансформация, блокчейн технологията се откроява като символ на иновация и сигурност. Проектът ACCELERO, посветен на насърчаването…

Глобалната сцена очаква вашите идеи - Creative Business Cup Bulgaria 2024
Креативни и Културни Индустрии | Предприемачество и Бизнес Развитие

Creative Business Cup Bulgaria 2024: Възможност за креативните индустрии да се изявят на международната сцена

Бизнес Иновационен Център ИНОБРИДЖ, като национален координатор, заедно с нашите партньори от CreaTech Bulgaria, обявяваме удължаване на срока за кандидатстване…

Разглеждане на бъдещето Еволюцията и въздействието на технологиите за дистанционна работа
Иновации и Технологии | Предприемачество и Бизнес Развитие

Разглеждане на бъдещето: Еволюцията и въздействието на технологиите за дистанционна работа

В рамките на продължаващите усилия на проекта ACCELERO за насърчаване на иновациите и подкрепа на европейската бизнес среда, ние насочваме…

Нашите дейности

Стимулиране на Иновациите и Устойчивостта

Нашият ангажимент е да стимулираме иновативното предприемачество и устойчивото регионално икономическо развитие, като същевременно инвестираме в човешките ресурси чрез обучение и кариерно развитие. Създаваме мрежи за сътрудничество, насърчаваме „зелената икономика“ и подкрепяме процеса на трансфер на иновации, за да подпомогнем съществуващи и стартиращи предприятия да реализират своя потенциал и да допринесат за общественото благо.

Насърчаване на предприемаческия дух

Провеждане на дейности и инициативи за подпомагане на иновативното предприемачество, развитието на предприемаческа култура и предприемаческия дух, подобряване на средата и про-иновативната инфраструктура, както и на предпоставките за стартиращ бизнес.

„Откриване” на иновативни проекти и проектни инициатори

Разработване на проекти и инициативи, насочени към постигане на устойчиво регионално икономическо развитие; прилагане на актуални европейски политики в областта и региона; стартиране на инициативи в областта на иновациите, науката, техниката и технологиите, изследванията, предприемачеството, околната среда, устойчивия екологичен бизнес и развитието на човешкия капитал.

Подобряване знанията и качеството на човешките ресурси

Подпомагане при реализацията на пълния потенциал на човешките ресурси, посредством провеждането на обучения и семинари за повишаване на квалификацията, знанията и уменията. Оказване на помощ свързана с кариерното развитие и повишаването на конкурентоспособността на човешкия капитал.

Посредничество между стартиращи и съществуващи фирми и инвеститори

Организиране на мрежи за сътрудничество, механизми и системи за партньорство в подкрепа на стартиращи и съществуващи предприятия; запознаване с консултанти, бизнес-ангели, инвеститори, научно-изследователски звена и специалисти, както и организации и институции, работещи в областта на иновациите.

Насърчаване на принципите на „зелената икономика“ и „зеленото мислене“

Допринасяне за развитието на „зелена икономика“, прилагане на подходи за устойчиво използване на природни ресурси, зелени обществени поръчки, интелигентно управление на отпадъците, устойчиво използване на ресурсите, устойчиво потребление и производство; насърчава прилагането на екологични практики в бизнеса.

Трансфер и пазарно реализиране на иновации

Подпомага процеса по трансфер на иновации, оценяване, регистриране и защита на интелектуалната собственост. Съдейства за обмена на добри иновативни практики, подобряване взаимодействието между наука и бизнес, финансиране на научно-изследователския процес и иновативни разработки до реалната им реализация на пазара.

Иновативни проекти, споделящи знание и прогрес


Разгледайте активните и завършени проекти на Бизнес Иновационен Център Инобридж, реализирани по програми като Интеррег, Еразъм+ и Хоризонт. Всеки от тези проекти е важна стъпка към създаването на иновативна бизнес среда и представлява нашата посветеност към непрекъснато обучение и развитие.

CRAFT3D - Enhancing traditional craft practices though 3D printing and technology innovation

CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения

StressOut logo

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа

C-DISK – Certify DIgital Soft sKills

C-DISK – Сертифициране на дигиталните меки умения

i-Coach project logo

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми

ГОДИНИ ОПИТ
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
СЪБИТИЯ
Нашата локация

БИЦ Инобридж се намира в централната част на град Русе, близо до основни градски забележителности и удобни транспортни връзки.

Обадете ни се
+359 (0)82 825 875
+359 (0)82 825 878
Пишете ни
info@innobridge.org
Адрес
бул. „Цар Фердинанд“ 3A, Русе