Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ

Инобридж

Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ е организация за подпомагане на стартиращ иновативен бизнес на местно, регионално и национално ниво. Принципът на работа на БИЦ ИНОБРИДЖ следва методологията и колективния опит, прилагайки ноу-хау на Европейската мрежа на бизнес иновационните центрове (EBN – www.ebn.eu). Към момента това е първия и единствен официално акредитиран EU BIC център за България.

Екипът на организацията е съставен от висококвалифицирани експерти с опит в управление на проекти по различни програми, финансирани от ЕС, като Horizon 2020, Interreg VA 2014-2020, ERASMUS+, CBC Romania-Bulgaria 2007-2013, FP7 и др.

Самата организация също води своето начало като успешно реализиран европейски проект, благодарение на наличието на богат опит, знания и умения, множество добри практики и силен екип.  Днес организацията се занимава с иновации и развива дейност, насочена към подпомагане на бизнеса, като: обучения, семинари, консултации и други персонализирани услуги, в зависимост от конкретните нужди, особено на младите предприемачи и стартиращи компании.

0
Специалисти
0
Проекти
0
Партньори

Екип

Милен Добрев

Изпълнителен директор

mdobrev@rcci.bg
+359 82 825875
LinkedIn

Г-н Добрев се занимава с цялостното оперативно управление на БИЦ Инобридж, както и с управление на национални и международни проекти в областта на регионално развитие и икономическо сътрудничество, предприемачество, професионално обучение за бизнеса, устойчиво развитие.

Оказва съдействие и има активна роля при формиране на местната политика по икономическо развитие и насърчаване на инвестициите. Участва в съвети и комисии към местни и регионални институции.

Стела Дионисиева

Експерт програми и проекти

stela@rcci.bg
+359 888 978 241

Работи в организацията от 2006 г. Участва в проучвания, свързани с развитието на бизнеса в регион Русе. Придобива опит в управлението и изпълнението на проекти по различни програми, финансирани от Европейския съюз.

Радимира Кирева

Експерт програми и проекти

rkireva@rcci.bg
+359 82 825875

Радимира Кирева работи в организация от 2005 година. Има опит в разработването и изпълнението на европейски проекти и проекти за трансгранично сътрудничество в сферата на креативните индустрии, трудоватa мобилност и предприемачеството. Занимава се и с организация и координация на различен тип събития – обучения, конференции, семинари.

Ирена Иванова

Експерт програми и проекти

ivanova@rcci.bg
+359 82825875

Завършва магистърската си степен по „Европеистика и публична администрация“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ през 2019г.

След успешно завършен стаж в РТИК през 2017г., продължава работата си в организацията като част от екипа. Има опит с изпълнението на европейски проекти по програма Еразъм+ в сферата на корпоративната социална отговорност, устойчивото развитие, предприемачеството, споделената икономика, Индустрия 4.0 и др.

Айри Мемишев

Експерт програми и проекти

amemishev@rcci.bg
+359 883588675

Айри е възпитаник на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и като такъв е завършил „Европеистика и Глобалистика“. Обича да казва, че това е бил един от най-добрите избори, които някога е правил. Преди назначаването му в РТИК, той е имал възможността да се наслади на многобройни пътувания, които по негови думи го отвеждат на различни континенти и го срещат с различни хора, като така той успява да разшири кръгозора си. Основната дейност, която върши в Камарата е свързана с проекти по програма Еразъм+ на ЕС. За него работата е изключително разнообразна и предизвикателна и заради възможностите които са му предоставяни той смята, че това е голяма привилегия. Айри е любител фотограф и обича да прекарва свободното си време с любимите си хора.

Светослав Минчев

Маркетинг експерт

sminchev@rcci.bg
+359 895 890 123

Светослав е експерт с повече от 15 години опит в областите на конвенционалния и цифровия маркетинг. Професионалният му опит е придобит по време на неговата кариера в редица водещи бизнес сектори – информационни технологии, телекомуникации, финанси и работата му като специалист на свободна практика.

Част от основните му задължения в БИЦ Инобридж са свързани с разширяването на членската политика на Камарата и нейното популяризиране сред бизнес средите в русенския регион.

Притежава бакалавърска степен по Маркетинг и магистърска степен по Предприемачество и иновации от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Мария-Деница Георгиева

Специалист обучения и развитие

mgeorgieva@rcci.bg
+359 82 825875

Възпитаничка съм на Университет Овидиус в Констанца и Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност Европеистика (и двата пъти). Интересувам се от опазването на природните ресурси и животинското царство, като се старая да водя екосъобразен начин на живот. Работя с различни представители на културните и креативните индустрии и приветствам всяка една възможност да науча нещо ново.
В свободното си време съм любител фотограф и от време на време блогър.

Десислава Димитрова

Организатор обучения

dimitrova@rcci.bg
+359 889160487

Десислава Димитрова е част от екипа на РТИК от 2012 година и от тогава до момента е натрупла практически опит в провежденето на проучвания, оргазнизация на събития, промоционални дейности, изпълнение и администриране на проекти.

Светлана Кирова

Експерт програми и проекти

skirova@rcci.bg
+359 82 825875

Светлана отговаря за няколко проекта в областта на предприемачеството, туризма и образованието за възрастни, финансирани по национални и европейски програми. Преди това тя е работила като културен мениджър и координатор на два международни фестивала. Г-жа Кирова има магистърска степен по Европейска международна политика от Университета Маастрихт. Тя владее свободно английски и немски език.

Лора Христова

Експерт програми и проекти

hristova@rcci.bg
+359 82 825875

Пламена Младенова

Счетоводител

mladenova@rcci.bg
+359 825875

Работи в организацията от 2008 г. Занимава се с текуща счетоводна отчетност, личен състав и ТРЗ, касова отчетност, годишно счетоводно приключване, счетоводно отчитане на проекти финансирани от Европейския съюз и от български програми.

Innobridge

Ние превръщаме вашите идеи в пазарен успех!