За нас


Изображение за раздел Защо да работите с нас 1 2
Изображение за раздел Защо да работите с нас 2 1
Нашата стратегия

Защо да работите с нас

Мисията на БИЦ Инобридж е да подкрепя и осъществява инициативи в областта на предприемачеството и иновациите във всички етапи на развитие.

Визията ни е да бъдем мост между наука и бизнес, идеи и реализация, региони и партньори.

Нашите ценности са:

  • Залагаме на креативността и иновациите
  • Вярваме в устойчивото развитие
  • Отдадени сме на това, което вършим
Милен Добрев
Милен Добрев

председател

Видео за страницата За нас на БИЦ Инобридж

БИЦ Инобридж: Водещ в иновациите и подкрепа на предприемачеството


Бизнес иновационен център Инобридж е организация за подпомагане на стартиращ иновативен бизнес на местно, регионално и национално ниво. Принципът на работа на БИЦ Инобридж следва методологията и колективния опит, прилагайки ноу-хау на Европейската мрежа на бизнес иновационните центрове (EBN – www.ebn.eu). Към момента това е първият и единствен официално акредитиран EU|BIC център за България.

Екипът на организацията е съставен от висококвалифицирани експерти с опит в управление на проекти по различни програми, финансирани от ЕС, като Horizon 2020, Interreg VA 2014-2020, ERASMUS+, CBC Romania-Bulgaria 2007-2013, FP7 и др.

Самата организация също води своето начало като успешно реализиран европейски проект, благодарение на наличието на богат опит, знания и умения, множество добри практики и силен екип. Днес организацията се занимава с иновации и развива дейност, насочена към подпомагане на бизнеса, като: обучения, семинари, консултации и други персонализирани услуги, в зависимост от конкретните нужди, особено на младите предприемачи и стартиращи компании.

Запознайте се с нашия екип


Запознайте с екипа от висококвалифицирани професионалисти, които стоят зад нашите успешни инициативи. Ние предлагаме знания, опит и иновативни подходи, задвижвани от нашата готовност да подкрепяме развитието на бизнеса на регионално, национално и международно ниво.

Милен Добрев
Милен Добрев

председател

Г-н Добрев се занимава с цялостното оперативно управление на БИЦ Инобридж, както и с управление на национални и международни проекти в областта на регионално развитие и икономическо сътрудничество, предприемачество, професионално обучение за бизнеса, устойчиво развитие.

Оказва съдействие и има активна роля при формиране на местната политика по икономическо развитие и насърчаване на инвестициите. Участва в съвети и комисии към местни и регионални институции.

Айри Мемишев
Айри Мемишев

Мениджър проекти

Айри е възпитаник на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и като такъв е завършил „Европеистика и Глобалистика“. Обича да казва, че това е бил един от най-добрите избори, които някога е правил. Преди назначаването му в БИЦ Инобридж, той е имал възможността да се наслади на многобройни пътувания, които по негови думи го отвеждат на различни континенти и го срещат с различни хора, като така той успява да разшири кръгозора си. Основната дейност, която върши в БИЦ Инобридж е свързана с проекти по програма Еразъм+ на ЕС. За него работата е изключително разнообразна и предизвикателна и заради възможностите които са му предоставяни той смята, че това е голяма привилегия. Айри е любител фотограф и обича да прекарва свободното си време с любимите си хора.

Радимира Кирева
Радимира Кирева

ЕКСПЕРТ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Радимира е част от екипа на БИЦ Инобридж от самото създаване на сдружението. Участва активно в дейностите на организацията за подпомагане и развитие на стартиращи иновативни бизнеси в региона. Има опит в управлението и изпълнението на проекти по различни програми, като основно работи по програми за териториално сътрудничество в сферата на предприемачеството, подкрепа на иновативни бизнеси, подпомагане на МСП, развитие на човешките ресурси, туризъм и културно наследство, креативни индустрии и регионално развитие. Участва в разработването на различни проучвания и бизнес анализи. Занимава се и с организация и координация на различен тип събития – бизнес делегации, обучения, конференции, семинари, инвестиционни и B2B форуми.

Притежава магистърска степен по Бизнес планиране и бакалавърска степен по Стопанско управление.

Стела Дионисиева
Стела Дионисиева

ЕКСПЕРТ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Активно работи в организацията от нейното създаване през 2013 г. Участва в проучвания, свързани с развитието на бизнеса в регион Русе. Благодарение на своя опит в управлението и изпълнението на проекти по различни програми, финансирани от Европейския съюз, се включва в създаването и осъществяването на различни проектни инциативи, свързани с иновативни бизнеси, креативна и културна индустрия, туризъм, цифровизация, женско и младежко предприемачество, кариерно ориентиране и др.

Стела организира и подпомага провеждането на обучителни семинари и работни срещи с нискоквалифицирани младежи за повишаване на техните ключови компетентности в областта на икономиката и предприемачеството, езиковите им компетентности, трансверсалните компетентности и подобряване пригодността им за трудова заетост. Тя има ключови умения и опит в организирането на различни събития, B2B форуми, бизнес мисии за бизнес общността, разположена в трансграничния район между Румъния и България.

Притежава магистърска степен по Бизнес планиране и бакалавърска степен по Стопанско управление.

Ирена Иванова
Ирена Иванова

Експерт програми и проекти

Ирена е част от екипа на БИЦ Инобридж от 2017г. Като експерт програми и проекти, през годините има натрупан опит в разработването, координирането и изпълнението на европейски проекти, финансирани по програма Еразъм+ в сферата на наставничеството, социалното предприемачество, съвместното сътрудничество, управлението на стреса на работното място и др.

Ирена притежава магистърска степен по „Европеистика и публична администрация“ от Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Николай Цолев
Николай Цолев

Експерт програми и проекти

Част от екипа на БИЦ Инобридж от 2018 г. Работата му е свързана предимно с разработката и реализацията на проекти по програмите Erasmus+ и Horizon 2020, с фокус върху дигиталната трансформация, неформалното образование, индустрия 4.0, предприемачеството и новите технологии. Участва в организацията и провеждането на различни бизнес инициативи, проучвания, семинари и фокус групи със заинтересовани страни от Русе и региона.
Бакалавър по европеистика към Русенския университет и магистър по политически науки към Великотърновския университет.

Лора Димитрова
Лора Димитрова

ЕКСПЕРТ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

В началото на 2023г. Лора се присъединява след успешно завършване на своя стаж в БИЦ Инобридж. Дейността, която извършва в организацията е свързана с работата по европейски проекти по програма Еразъм+.

Притежава сертификат на Cambridge English С1 Advanced и продължава своето обучение по специалност „Европеистика и глобалистика“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Десислава Димитрова
Десислава Димитрова

Организатор обучения

Десислава Димитрова е част от екипа на организацията от 2013 година. Тя има опит в провеждането на анализи, организиране на събития, промоционални дейности, панаири, а също работила като кариерен консултант. Десислава има опит като ментор и обучител (особено на младежи и ученици), а също така е разработвала учебни програми и обучителни материали в областта на социалните иновации, социалното предприемачество, финансовата грамотност, бизнес моделирането и др. През 2021-2022 г. тя е част от международна експертна група за инкубиране на социални бизнес идеи. А от 2016-та насам заема водеща роля в планирането и организацията на регионалните издания на редица общо европейски инициативи като Европейска седмица на професионалните умения, Европейска седмица на предприемачеството и Европейска нощ на учените.

Светослав Минчев
Светослав Минчев

Специалист обучения и развитие

Светослав Минчев е висококвалифициран професионалист с повече от 15 години опит в областите на конвенционалния и цифровия маркетинг. Професионалният му опит е придобит по време на кариера в стратегически важни сектори, включително информационни технологии, телекомуникации и финанси, както и като консултант на свободна практика.

В БИЦ Инобридж, Светослав има ключова роля в подкрепата на стартиращи компании, организирайки специализирани семинари, обучения и професионални тренинги. Отговорен е и за разработването и внедряването на стратегии за комуникация и дисеминация на резултатите от проекти, финансирани от Европейския съюз.

Притежава магистърска степен по Предприемачество и Иновации от Русенския университет „Ангел Кънчев“, както и редица сертификати в областите на дигиталния маркетинг, имейл маркетинг и уеб разработка. Светослав е също така активен участник в проекти, целящи ускоряването на иновационните екосистеми в Европа.

Пламена Младенова 1
Пламена Младенова

Счетоводител

Пламена е част от екипа на БИЦ Инобридж от основаването на организацията. Тя се занимава с текуща счетоводна отчетност, личен състав и ТРЗ, касова отчетност, годишно счетоводно приключване, счетоводно отчитане на проекти финансирани от Европейския съюз и от български програми.

Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица. Проучва пазарната конюнктура и спецификите в икономическите условия на пазара. Извършва сравнителни, SWOT и други видове анализи. Подготвя информация и становища, свързани с изпълнението на проекти. Участва в работни групи по оперативни програми, финансирани от ЕС.

Нашата мисия

Създаване на мостове между иновации и успех

В БИЦ Инобридж сме посветени на подкрепата и реализацията на инициативи в областта на предприемачеството и иновациите. Нашата визия е да създаваме мостове между идеи и действия, наука и бизнес, локални и глобални партньори. Съчетаваме креативност и иновации с устойчиво развитие, за да укрепим бъдещето на стартиращите компании в България и Европа.

eubic ebn

Единственият акредитиран EU|BIC център в България

БИЦ Инобридж е единственият официално акредитиран EU|BIC център в България, член на Европейската мрежа на бизнес иновационни центрове (EBN). Чрез нашия екип и проверени методи предлагаме консултации и обучения, за да подкрепим стартиращите бизнеси.

Видео за страницата За нас на БИЦ Инобридж

Стратегически партньорства за иновации и стартиращи бизнеси в България и Европа