• Люксембург

Italian-Luxembourg Chamber of Commerce

Italian-Luxembourg Chamber of Commerce logo

Камера ди Комерцио Итало-Луссембургезе (Италианска търговска камара в Люксембург) бе основана през 1990 година като организация без цел на печалба и оттогава стана ориентир за повечето италиански предприятия, които искат да действат в Люксембург, както и за всички местни и регионални органи, които целят да промотират своите продукти и услуги в географския и институционален център на Европа.

CCIL е член на мрежата от италиански търговски камари в чужбина, което я прави активен участник във всички инициативи, предприети за насърчаване на предприемачеството в целия свят. CCIL изпълнява разнообразни услуги за своите членове, насочени към насочване на тяхната подготовка на Люксембургския пазар. CCIL също така участва и организира редица промоционални събития.

Проекти

STORYLINES - Storytelling for competitiveness in European enterprises

STORYLINES – Истории за конкурентоспособност в европейските предприятия