Последна актуализация на 15.08.2023 г.

1. Обща информация

Бизнес Иновационен Център Инобридж (БИЦ Инобридж) се ангажира с поверителността на данните и се ръководим от последния Европейски общ регламент за защита на данните (GDPR), който влезе в сила на 25 май 2018 г. Тази политика за поверителност обяснява какъв вид информация събираме и причината за обработването, начина, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва тази информация и какви права можете да упражнявате във връзка с вашите данни. Моля, имайте предвид, че данните, предавани чрез интернет (напр. чрез имейл комуникация) могат да бъдат обект на пробиви в сигурността. Не е възможна пълна защита на вашите данни от достъп на трети страни.

2. Кой има достъп до вашите лични данни и на кого се разкриват?

Данните, събрани на този уебсайт, се обработват от БИЦ Инобридж („оператор на уебсайт“, „ние“, „нас“, „наш“), както е посочено в правното съобщение.

Личните данни, които въвеждате във формите за контакт (вашият имейл адрес), ще бъдат споделени с БИЦ Инобридж, ако информацията ви трябва да бъде обработена. Можете да оттеглите съгласието си за това по всяко време, като се свържете с нас чрез имейл на info@innobridge.org. Данните, обработени преди да получим вашата заявка, все още могат да бъдат законно обработени.

3. Как събираме вашите данни?

Някои данни се събират, когато ни ги предоставите, като ги въведете във формуляра „Свържете се с нас“ на този уебсайт или във формуляра за кандидатстване за събития и други дейности на БИЦ Инобридж. Други данни се събират автоматично от нашите ИТ системи, когато посещавате уебсайта.

Когато посещавате нашия уебсайт, той събира лични данни, за да осигури анализ на нашия сайт, включително:

 • Информация за вашия браузър, мрежа и устройство
 • Уеб страници, които сте посетили преди да посетите този уебсайт
 • Вашите IP адреси

Тази информация може също да включва подробности за използването на този уебсайт от ваша страна:

 • Щраквания
 • Вътрешни връзки
 • Посетени страници
 • Превъртане
 • Търсения
 • Времеви отпечатъци

Ние използваме тази информация за нашия анализ на уебсайта, за да научим за трафика и активността на сайта.

Данните се събират с помощта на бисквитки. Анализът на поведението ви при сърфиране е анонимен, което означава, че няма да можем да ви идентифицираме от тези данни. Използвайки или осъществявайки достъп до нашия сървър, потребителите се съгласяват с това. Потребителите, които не са съгласни, имат право да спрат да използват този уебсайт. Освен това можете да оттеглите съгласието си за използването на бисквитки за анализ и ефективност, като щракнете върху бутона „НЕ БЛАГОДАРЯ“ на банера за бисквитки.

Този сайт използва SSL или TLS криптиране от съображения за сигурност и за защита на предаването на съдържание, като например данните, които въвеждате в нашите формуляри за контакт. Можете да разпознаете шифрована връзка в адресния ред на вашия браузър, когато се промени от „http://“ на „https://“ и иконата за заключване се покаже в адресната лента на браузъра ви. Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които прехвърляте към нас, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

4. За какво използваме вашите лични данни?

Част от данните се събират, за да се гарантира правилното функциониране на уебсайта и да се подобри потребителското изживяване. Данните, въведени във формуляра „Свържете се с нас“, се използват, за да ви регистрираме за нашия бюлетин. Данните, въведени във формулярите за кандидатстване, се използват за целите на поканата за кандидатстване.

5. Какви права имате по отношение на Вашите лични данни?

По всяко време имате право да получите безплатна информация за всички ваши лични данни, които се съхраняват, както и техния произход, получател и целта, за която са били обработени. Вие също имате право тези данни да бъдат коригирани, блокирани или изтрити, както е посочено в членове 17 до 24 от Регламент (ЕС) 2018/1725. Можете също така да оттеглите съгласието си за обработка на вашите данни по всяко време с бъдещо действие. Данните, обработени преди да получим вашата заявка, все още могат да бъдат законно обработени. Можете да се свържете с нас по всяко време на info@innobridge.org, ако имате такива искания или допълнителни въпроси относно поверителността и защитата на данните. Ако искате да прегледате личните данни, които обработваме, те ще ви бъдат доставени в стандартен, машинночетим формат, доколкото това е технически възможно.

Ако е имало нарушение на законодателството за защита на данните, засегнатото лице може да подаде жалба до съответните регулаторни органи. Регулаторният орган по въпроси, свързани със законодателството за защита на данните, е българският орган за защита на данните – Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

Права на субекта на данни
Субектът на данните може да упражнява правата, предвидени в регламента на ЕС, посочени по-долу:

 • право на достъп [чл. 15 от Регламента на ЕС] (да бъдат информирани за обработването на личните им данни и да получат копие);
 • променят личните си данни [чл. 16 от Регламента на ЕС] (субектът на данните може да променя неточни лични данни);
 • изтриване на лични данни без забавяне („право да бъдеш забравен“) [чл. 17 от Регламента на ЕС] (субектът на данните може да изтрие данните си);
 • ограничават обработването на личните си данни в случаите, предвидени в чл. 18 от Регламента на ЕС, включително неправомерно обработване или възражение относно точността на личните данни [чл. 18 от Регламента на ЕС];
 • се противопоставят на обработването на личните им данни [чл. 21 от Регламента на ЕС] (субектът на данните може да се противопостави на обработването на личните му данни);
 • да не подлежи на автоматизирано вземане на решения [чл. 22 от Регламента на ЕС] (субектът на данните може да откаже да бъде обект на решение, основаващо се на автоматизирана обработка).

По чл. 19 от Регламента на ЕС, БИЦ Инобридж уведомява получателите на лични данни за корекции, изтриване или ограничения на обработката, когато това е възможно.

Съгласно чл. 7 от Регламента на ЕС, оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди неговото оттегляне.

Потребителят е информиран, че има право да подаде жалба до Органа за защита на данните.

6. Колко дълго могат да се съхраняват личните данни?

Личните данни ще се съхраняват само за времето, необходимо за постигане на целта, за която се обработват, и за период не по-дълъг от 9 години, освен ако:

 • Упражнявате правото си да изтриете вашите данни
 • По-дълъг период на съхранение е разрешен или наложен по силата на законово или регулаторно задължение

Всички данни, свързани с проекта, ще бъдат съхранявани за срока на проекта и неговия преглед. В случай на официално обжалване, всички данни, съхранявани по време на обжалването, ще бъдат запазени до приключване на процеса на обжалване.

7. Противопоставяне на промоционалните имейли

С настоящото ние изрично забраняваме използването на данни за контакт, публикувани в този уебсайт (напр. информация за контакт на партньорите по проекта, правно съобщение, политика за поверителност) с цел изпращане на промоционални и информационни материали, които не са изрично поискани. Операторът на уебсайта си запазва правото да предприеме специфични правни действия, ако бъдат получени нежелани рекламни материали, като имейл спам.

8. Събиране на данни на нашия уебсайт

Бисквитки
Този уебсайт използва бисквитки и подобни технологии, които са малки файлове или части от текст, които се изтеглят на устройство, когато посетител влезе в уебсайт. За информация относно прегледа на бисквитките, записани на вашето устройство, посетете бисквитките, които WordPress използва.

 • Тези функционални и задължителни бисквитки се използват винаги, което позволява на нашата система за управление на съдържанието WordPress да ви предоставя по сигурен начин този уебсайт.
 • Тези бисквитки за анализ и ефективност се използват на този сайт само когато приемете нашия банер за бисквитки. Ние използваме бисквитки за анализ, за да преглеждаме трафика на сайта, дейността и други данни.

Можете да конфигурирате браузъра си да ви информира за използването на бисквитки, така че да можете да решите за всеки отделен случай дали да приемете или отхвърлите бисквитка. Като алтернатива вашият браузър може да бъде конфигуриран да приема автоматично бисквитки при определени условия или винаги да ги отхвърля, или автоматично да изтрива бисквитките при затваряне на браузъра ви. Деактивирането на бисквитките може да ограничи функционалността на този уебсайт.

Бисквитките, които са необходими за позволяване на електронни комуникации или за предоставяне на определени функции, които желаете да използвате, се съхраняват съгласно чл. 6 (1) (f) от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от съхраняването на бисквитки, за да осигури оптимизирана услуга, предоставена без технически грешки.

Регистрационни файлове на сървъра
Доставчикът на уебсайта събира и съхранява информация, която вашият браузър автоматично ни предава чрез регистъра на активността. Дневникът на активността в Analytics е списък с възможност за търсене за всеки път, когато посетител е осъществил достъп до URL (страница или публикация) на уебсайт през последните седем дни. Всяко посещение на страницата е отделен запис с подробна информация като:

 • Дата
 • Време
 • IP адрес
 • URL адрес за препращане
 • Версия на браузъра
 • Използвана операционна система

Тези данни няма да бъдат комбинирани с данни от други източници. Основание за обработка на данните е чл. 6 (1) (b) GDPR, който позволява обработката на данни за изпълнение на договор за предварителни мерки към договор.

Бюлетин
Ако искате да получавате нашия бюлетин, ние изискваме да се регистрирате чрез съответния формуляр на уебсайта. Не се събират допълнителни данни или се събират само с вашето съгласие. Ние използваме вашия имейл адрес само, за да ви регистрираме за нашия бюлетин чрез инструмента Brevo, онлайн маркетингова платформа, използваща европейски сървъри за заинтересованите страни със седалище в 55 Rue d’Amsterdam, 75008 Париж, Франция. Можете да оттеглите съгласието си за съхранение и използване на вашите лични данни по всяко време, като щракнете върху връзката „отписване“ в бюлетина. Данните, обработени преди да получим вашата заявка, все още могат да бъдат законно обработени.

9. Плъгини и инструменти

Google Analytics
Този уебсайт използва инструмента Google Analytics, за да събира и анализира данни относно дейностите на посещението на уебсайта, като продължителност на сесията, страници на сесия, кои подстраници на уебсайта са били достъпвани и колко често и колко дълго е била разглеждана подстраница. Уеб анализът се използва главно за оптимизиране на уебсайта и за удобство на потребителя.

Google Web Fonts
За еднакво представяне на шрифтовете тази страница използва уеб шрифтове, предоставени от Google. Когато отворите страница, вашият браузър зарежда необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра ви, за да показва текстове и шрифтове правилно.

Когато посетите страница от нашия уебсайт, която съдържа социален плъгин, вашият браузър прави директна връзка със сървърите на Google. По този начин Google разбира, че нашата уеб страница е била достъпна чрез вашия IP адрес. Използването на Google Web Fonts се извършва в интерес на еднообразното и атрактивно представяне на нашия уебсайт. Това представлява основателен интерес по смисъла на чл. 6 (1) (f) GDPR.

Ако вашият браузър не поддържа уеб шрифтове, вашият компютър използва стандартен шрифт.

Допълнителна информация относно обработката на потребителски данни можете да намерите в често задаваните въпроси на Google и в политиката за поверителност на Google.

Взаимодействие с външни социални медийни мрежи и платформи
Този тип услуга позволява взаимодействие със социални медийни мрежи или други външни платформи директно от страниците на този уебсайт. Взаимодействието и информацията, получена по този начин, винаги са предмет на настройките за поверителност на потребителя за всяка социална мрежа. Този тип услуга все още може да събира данни за трафика за страниците, където е инсталирана услугата, дори когато потребителите не я използват.

Правна информация

Този уебсайт е собственост и е регистриран от Бизнес Иновационен Център Инобридж (БИЦ Инобридж, ЕИК: 176506371, България, Област Русе, общ. Русе, гр. Русе, п.код 7000, бул. Цар Фердинанд 3А). Този уебсайт отразява възгледите само на авторите и други страни, споменати на уебсайта, не могат да бъдат държани отговорни за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

Авторско право

Съдържанието и структурата на този уебсайт, включително всички текстове и изображения, са защитени с авторски права за БИЦ Инобридж и неговите партньори, доколкото нищо друго не е изрично посочено.

© Бизнес Иновационен Център Инобридж

Повторното използване е разрешено само със съгласието за тяхното използване, при условие че източникът е посочен. За част от съдържанието, предоставено на този уебсайт, общият принцип за повторна употреба може да бъде предмет на условия, които могат да бъдат посочени в отделни бележки за авторски права. Повторното използване не е приложимо за документи, обект на права на интелектуална собственост на трети страни. Особено изображения и графики могат да бъдат обект на авторско право и друга правна защита. Строго е забранено предаването на каквото и да е съдържание на този уебсайт на трети страни с цел финансова изгода.