Киберсигурност за МСП: Основни практики за сигурна иновационна екосистема
|

Киберсигурност за МСП: Основни практики за сигурна иновационна екосистема

В свързаната среда на европейските иновационни екосистеми киберсигурността е от първостепенно значение, особено за малките и средните предприятия (МСП). С…

Успешен уъркшоп за координация на иновационни екосистеми: Основни ползи за участниците
|

Успешен уъркшоп за координация на иновационни екосистеми: Основни ползи за участниците

На 16 май, БИЦ Инобридж и Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN) организираха уебинар на ACCELERO на тема…

Финансиране на иновациите: Отключване на възможности за европейските иноватори
|

Финансиране на иновациите: Отключване на възможности за европейските иноватори

В динамичния пейзаж на европейските иновации, осигуряването на подходящо финансиране е от съществено значение. Европейските иноватори имат достъп до множество…

Подобряване на ангажираността на клиентите чрез технологии
|

Подобряване на ангажираността на клиентите чрез технологии

В днешната цифрова епоха технологиите играят ключова роля за подобряване на ангажираността и преживяванията на клиентите. По цяла Европа, бизнесите…

Преобразяване на индустриите: Силата на иновациите в бизнес моделите в Европа
|

Преобразяване на индустриите: Силата на иновациите в бизнес моделите в Европа

Иновациите служат като крайъгълен камък за икономически растеж и устойчивост, като предизвикват значителни промени в световните пазари. Особено в Европа,…

Насърчаване на приобщаването в иновациите: Стратегии за справедливо технологично бъдеще
|

Насърчаване на приобщаването в иновациите: Стратегии за справедливо технологично бъдеще

Иновациите са мощен двигател на прогреса и растежа, но ползите от тях могат да бъдат неравномерно разпределени. Проектът ACCELERO е…

Обучителен семинар разкрива кои са иновациите в управлението на човешките ресурси

Обучителен семинар разкрива кои са иновациите в управлението на човешките ресурси

На 09.04.2024г., Бизнес иновационен център Инобридж организира обучителен семинар на тема „Иновации и дигитални тенденции в човешките ресурси“, който успешно…

Изграждане на пътя към екологичната устойчивост: Иновации, трансформиращи нашия свят – Прозрения от ACCELERO
|

Изграждане на пътя към екологичната устойчивост: Иновации, трансформиращи нашия свят – Прозрения от ACCELERO

В стремежа към по-зелена планета, иновациите играят ключова роля в оформянето на устойчиво бъдеще. Проектът ACCELERO, посветен на подкрепата на…

5 иновативни компании от креативните индустрии взеха участие в първата SPECTRA Sprint сесия
|

5 иновативни компании от креативните индустрии взеха участие в първата SPECTRA Sprint сесия

В края на месец март се проведе първата фаза от инициативата „SPECTRA Investment Sprint & Pitch“. За участие в сесиите…

Революционизиране на логистиката: Иновации в цифровите вериги на доставка – Поглед от ACCELERO
|

Революционизиране на логистиката: Иновации в цифровите вериги на доставка – Поглед от ACCELERO

В динамичния свят на глобалната търговия, цифровата трансформация на веригите на доставка стои като крайъгълен камък на иновациите и ефективността….

Край на съдържанието

Край на съдържанието