БИЦ Инобридж  проведе успешен уебинар, посветен на етичния изкуствен интелект

БИЦ Инобридж  проведе успешен уебинар, посветен на етичния изкуствен интелект

Бизнес иновационен център Инобридж организира интересен уебинар, озаглавен „EU AI Act: Рамка за етичен ИИ, творчество и бизнес успех.“ На…

DIGITRANS предоставя субсидии от 2000 евро за дигитализация на малки фирми
|

DIGITRANS предоставя субсидии от 2000 евро за дигитализация на малки фирми

DIGITRANS стартира нова инициатива, предлагаща субсидии по 2000 евро за дигитализация на микро-, малки и средни предприятия. Програмата е предназначена…

Бъдещето на работата: Възможности за бизнеса – Прозрения от ACCELERO
|

Бъдещето на работата: Възможности за бизнеса – Прозрения от ACCELERO

Бъдещето на работата се развива бързо, като носи значителни промени в бизнес операциите, културата и управлението на служителите. С напредъка…

Използване на големи данни за бизнес растеж: Стратегии за европейски иноватори
|

Използване на големи данни за бизнес растеж: Стратегии за европейски иноватори

В днешната дигитална ера стратегическото използване на големи данни революционизира бизнес операциите в цяла Европа. Компании от всички размери могат…

Покана за участие в проучване: Равнопоставеност на половете в сферата на предприемачеството

Покана за участие в проучване: Равнопоставеност на половете в сферата на предприемачеството

БИЦ ИНОБРИДЖ стартира проучване на тема: Равнопоставеност на половете в сферата на предприемачеството. Изследването е част от дейностите по проект…

Киберсигурност за МСП: Основни практики за сигурна иновационна екосистема
|

Киберсигурност за МСП: Основни практики за сигурна иновационна екосистема

В свързаната среда на европейските иновационни екосистеми киберсигурността е от първостепенно значение, особено за малките и средните предприятия (МСП). С…

Успешен уъркшоп за координация на иновационни екосистеми: Основни ползи за участниците
|

Успешен уъркшоп за координация на иновационни екосистеми: Основни ползи за участниците

На 16 май, БИЦ Инобридж и Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN) организираха уебинар на ACCELERO на тема…

Финансиране на иновациите: Отключване на възможности за европейските иноватори
|

Финансиране на иновациите: Отключване на възможности за европейските иноватори

В динамичния пейзаж на европейските иновации, осигуряването на подходящо финансиране е от съществено значение. Европейските иноватори имат достъп до множество…

Подобряване на ангажираността на клиентите чрез технологии
|

Подобряване на ангажираността на клиентите чрез технологии

В днешната цифрова епоха технологиите играят ключова роля за подобряване на ангажираността и преживяванията на клиентите. По цяла Европа, бизнесите…

Преобразяване на индустриите: Силата на иновациите в бизнес моделите в Европа
|

Преобразяване на индустриите: Силата на иновациите в бизнес моделите в Европа

Иновациите служат като крайъгълен камък за икономически растеж и устойчивост, като предизвикват значителни промени в световните пазари. Особено в Европа,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието