• Унгария

Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft

kontakt@kontaktmuhely.hu

Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft

Kontakt Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft се занимава с бизнес и организационно развитие, консултиране, коучинг и обучение на възрастни от създаването си през 2010 година. Организацията предоставя на своите партньори комплексно развитие в областта на човешките ресурси, като акцентират върху управлението на промените и развитието на служителите и мениджърите. Притежава обширен опит в изпълнението на програми за организационно развитие и обучение с финансиране от търгове и постоянно участва в международни проекти за развитие.

Проекти

SAGA Social And GAstronomic entreprenuership in empty Europe

SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа