• Испания

Coordina Organización De Empresas Y Recursos Humanos

info@coordina-oerh.com

Coordina Organización De Empresas Y Recursos Humanos

Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos (COORDINA) е консултантска фирма, която оперира в следните бизнес области: обучение, иновации, стратегии и системи за управление, корпоративна социална отговорност и човешки ресурси. Мисията на COORDINA е да улеснява и насърчава процеса на промяна и трансформация на организациите, с които работят, към по-иновативен и устойчив модел на управление. Екипът от консултанти и обучители на COORDINA има обучение и експертен опит в посочените по-горе области, като е разработил голям брой проекти в тези области, както директно насочени към компании и професионалисти, така и чрез изпълнението на проекти, финансирани от ЕС.

COORDINA си сътрудничи с широк кръг от субекти, принадлежащи към различни групи като професионалисти, малки и средни предприятия и големи компании, организации с нестопанска цел, университети, търговски камари и други. Мрежата на COORDINA включва контакти на местно, национално и европейско ниво, които ще бъдат използвани за увеличаване на въздействието на проекта RetRail. COORDINA е член на DIRSE (Испанска асоциация на мениджърите по КСО), AEDIPE (Испанска асоциация на директорите по човешки ресурси) и AECTA (Испанска асоциация на консултантските фирми). В тази последна асоциация, управляващият директор на COORDINA, Мануел Куилес, принадлежи към борда на директорите.

Проекти

StressOut logo

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място