• Еразъм+

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място

  • Професионално образование и обучение (ПОО)
  • |
  • Социални иновации и предприемачество
StressOut logo

Идентификационен номер: 2022-1-BG01-KA220-ADU-000089290

Продължителност: 29 декември, 2022 – 28 юни, 2025

Ситуации, при които натискът, дължащ се на работните изисквания, като кратки срокове, голямо натоварване, дълги часове, несигурност на работното място и други стресови фактори, преминават определена граница и личната способност на човек да се справя с тези фактори, може да доведе до преживяване на това, което познаваме като стрес, свързан с работата. Това е неизбежен проблем, породен от изискванията на съвременната работна среда. Прекомерният и продължителен натиск и изисквания, които надхвърлят ресурсите, способностите и уменията на служителя, определят компонентите на свързания с работата стрес и могат да увредят както здравето на служителите, така и компанията, за която работят.

Стресът, свързан с работата, е бил и все още е нарастваща загриженост за служителите и работодателите в ЕС, особено сега с глобалната пандемия от COVID-19, която се превърна в двигател за значителни промени в работната среда на милиони работодатели и служители. По-специално, широката наличност на технологии позволи на служителите да останат и да работят от вкъщи, но все пак да бъдат свързани с офиса си, като по този начин предпазват себе си и обществото като цяло от разпространението на COVID-19. От друга страна, това доведе до други видове проблеми, засягащи благосъстоянието на служителите, психичното им здраве, организационното гражданско поведение и отношенията служител-клиент.

Според някои проучвания повече от половината от всички загубени работни дни в ЕС са поради стрес в работната среда и повече от половината от всички работници в ЕС съобщават, че стресът, свързан с работата, е често срещан на работното им място. Освен това, поради пандемията от коронавирус, близо 40% от работниците започнаха да работят дистанционно на пълен работен ден. Това размива традиционните граници между работата и личния живот и заедно с други тенденции на дистанционна работа, като постоянна свързаност, липса на социално взаимодействие и увеличена употреба на ИКТ, доведе до допълнително повишаване на психосоциалните рискове. Фокусирането върху психосоциалните рискове и намаляването на стреса на работното място е една от целите в рамките на „Стратегическата рамка на ЕС за здраве и безопасност при работа 2021-2027 Безопасност и здраве при работа“, според която проблемите с психичното здраве са засегнали вече 84 милиона души в ЕС преди пандемията от COVID-19. Рамката гласи, че „доказателствата сочат, че справянето с опасностите за психосоциалното благополучие изисква процес с различни етапи, предполагащи промени в работната среда“, докато „половината работници в ЕС смятат, че стресът е нещо обичайно на работното им място и стресът допринася за около половината от всички загубени работни дни“ и „почти 80% от мениджърите са загрижени за стреса, свързан с работата“.

Ето защо проектът StressOut има за цел да предостави инструменти за превенция и управление на стреса както на лично, така и на бизнес ниво. Проектът ще улесни създаването на иновативен курс за обучение с обучителни дейности чрез опит, които да позволят както на работодателите, така и на служителите да се борят със стреса и прегарянето, свързани с работата, както и работни техники за предотвратяването им чрез лесно достъпен и модерен инструмент.

Партньори

Coordina Organización De Empresas Y Recursos Humanos

Coordina Organización De Empresas Y Recursos Humanos

Udruga Roditelja Korak Po Korak

Udruga Roditelja “Korak Po Korak”

VI One Consultancy

VI One Consultancy

E-Business Academy

E-Business Academy

Emphasys Centre Logo

Emphasys Centre

Айри Мемишев

Координатор:


Айри Мемишев
Мениджър проекти

За консултации:


Т: +359 883 588 675
Е: amemishev@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000