• България

E-Business Academy

projects@e-businessacademy.eu

E-Business Academy

E-business Academy е частна образователна и консултантска организация, специализирана в обучение за възрастни в областта на предприемачеството, електронния бизнес и електронния маркетинг, както и лайф, изпълнителен и бизнес коучинг, кариерно ориентиране. В работата си използват иновативни психологически и коучинг инструменти като Mindfulness, Neurographica®, Neurodesign и др.

Проекти

StressOut logo

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място