Белгия (3) | България (8) | Великобритания (5) | Германия (4) | Гърция (3) | Дания (4) | Ирландия (5) | Испания (7) | Италия (7) | Кипър (1) | Латвия (5) | Люксембург (1) | Нидерландия (2) | Полша (1) | Португалия (1) | Румъния (11) | Северна Македония (1) | Словения (1) | Унгария (3) | Финландия (2) | Франция (2) | Хърватия (1) | Швеция (1) | Общо (79 Партньори)

Русенска търговско-индустриална камара

Русенска търговско-индустриална камара

Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) е национално представена организация, част от системата на БТПП, създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита…

Край на съдържанието

Край на съдържанието