• Италия

Chamber of Commerce of Basilicata

cameradicommercio@pec.basilicata.camcom.it

Chamber of Commerce of Basilicata

Камарата на търговията, промишлеността, занаятите и селското стопанство на Базиликата е ключова организация, която обединява предприятията в региона на Южна Италия. Основана на 16 февруари 2018 година, тя играе важна роля в подкрепата и развитието на местния бизнес, като се фокусира върху насърчаването на автономията и активностите на различни бизнес асоциации, професионални групи и други социални структури. Камарата насочва своите усилия към създаването на благоприятна среда за растеж и иновации във всички сектори на икономиката.

С автономността си в различни аспекти на управлението, Камарата служи като мост между предприятията и различни институции, като по този начин способства за укрепването на бизнес общността. Тя предприема инициативи за насърчаване на предприемачеството, поддържа развитието на занаятите и селското стопанство, и активно работи за подобряване на условията за водене на бизнес в региона. Чрез различни програми и проекти, Камарата насърчава иновациите и устойчивото развитие, като същевременно предоставя ценни ресурси и подкрепа за своите членове.

Тази организация е важен стълб в структурата на икономическото развитие на Базиликата, като допринася за създаването на благоприятна среда за бизнеса и насърчава сътрудничеството между различните стопански субекти. Камарата на търговията продължава да бъде водеща сила в подкрепата на иновациите и предприемачеството, укрепвайки икономическите връзки в региона и подпомагайки растежа на местните предприятия.

Проекти

CRAFT3D - Enhancing traditional craft practices though 3D printing and technology innovation

CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения