• Еразъм+

CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения

  • Иновации и цифрова трансформация
  • |
  • Професионално образование и обучение (ПОО)
CRAFT3D - Enhancing traditional craft practices though 3D printing and technology innovation

Идентификационен номер: 2023-1-IT01-KA220-VET-000154806

Продължителност: 1 ноември, 2023 – 31 октомври, 2025

„Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения“ (CRAFT3D) е международен проект в сферата на професионалното образование и обучение, обхващащ 6 партньорски организации от 5 европейски държави. Инициативата има за цел да стимулира иновациите в занаятчийския сектор чрез създаване на връзки с технологичните и цифровите области.

Планирани дейности по проекта:

  • разработване на програма за ПОО, насочена към повишаване на квалификацията на занаятчии и дърводелци (25-45 г.), като им се предоставят знания и специализирани умения за 3D принтиране и неговата приложимост в сектора на дървообработването.
  • разработване на инструмент за оценка за доставчиците на ПОО, който подпомага наблюдението на напредъка в обучението на учащите се в ПОО в онлайн среда.
  • местна фаза на тестване на масов отворен онлайн курс (МООК) с участието на занаятчии и дърводелци, занимаващи се с дървообработване.
  • местна фаза на обучение на работното място и тестване на програмата за наставничество.

CRAFT3D ще се съсредоточи върху напредъка на сектора на дървообработването, като специално ще наблегне на внедряването на 3D принтирането в индустрията. Това ще бъде постигнато чрез създаването на специализирана учебна програма за професионално образование и обучение (ПОО), представена като МООК. Учебната програма ще бъде допълнена от обучение на работното място и персонализиран инструмент за оценяване, предназначен за проследяване на напредъка на обучаемите в цифрова среда.

Партньори

Chamber of Commerce of Basilicata

Chamber of Commerce of Basilicata

NEST Berlin

NEST Berlin

EURO-NET

EURO-NET

AMBIT Cluster

AMBIT Cluster

Luxembourg Creative Lab

Luxembourg Creative Lab

Николай Цолев

Координатор:


Николай Цолев
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 82 825878
Е: ntsolev@innobridge.org

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000