• Испания

AMBIT Cluster

info@ambitcluster.org

AMBIT Cluster

AMBIT Cluster е среда, в която професионалисти и компании от сферата на обитаемото пространство и договорните услуги се обединяват, за да споделят опит и да работят съвместно по развитието на активности и проекти. Обединявайки над 150 компании, клъстерът представлява цялата стойностна верига – от производители на сурови и полуфабрикати до производители на различни продукти за жилището, включително мебели, подове, стенни плочки, осветление, домашни текстили, автоматизация на дома и др., както и дистрибутори на едро и дребно. Екосистемата на AMBIT включва и доставчици на знания, като технологични компании, университети и технологични центрове, които допринасят за обогатяването на сектора с иновации и новаторски подходи.

В усилията си да подпомогне компаниите да се адаптират към промените, AMBIT разработва разнообразие от дейности, като пазарни анализи, иновационни и обучителни проекти. Организацията насърчава създаването на обучителни среди чрез конференции и работилници и предоставя пространства за споделяне като meet&share, където професионалистите могат лесно да се срещат и работят заедно. AMBIT е инициатор на над 100 дейности годишно, включително организирането на interihotel – водещото събитие за договорно гостоприемство в Европа, и управлението на два собствени шоурума, които служат като колаборативни пространства за партньорски компании.

Като неправителствена организация, основана през 2006 година, AMBIT Cluster е посветена на иновациите в областите на дигитализацията, кръговата икономика и споделената стойност, водейки множество проекти с участието на компании и публично финансиране. Тя анализира и подготвя специализирано съдържание за нуждите на техниците в компаниите, като по този начин допринася за развитието на уменията, необходими за съвременния пазар на труда. Със своите проекти и инициативи, AMBIT Cluster остава ключов играч в стимулирането на растежа и иновациите в сектора на обитаемото пространство и договорните услуги.

Проекти

CRAFT3D - Enhancing traditional craft practices though 3D printing and technology innovation

CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения