• Люксембург

Luxembourg Creative Lab

Luxembourg Creative Lab

Luxembourg Creative Lab (LCL) е неправителствена асоциация, разположена в живописното Велико херцогство Люксембург. Със своята мисия да насърчава позитивната промяна чрез креативност, дизайн на устойчиви решения, предприемачество и технологии, LCL представлява олицетворение на иновативния и предприемачески дух. Събраните през годините знания и опит позволяват на организацията да разработва и прилага новаторски решения на съвременните социални предизвикателства.

Чрез създаването на екосистема, където креативността процъфтява и решава най-наболелите проблеми на нашето време, LCL поставя основите за сближена европейска общност с нулево неравенство, нулева безработица и нулеви нетни въглеродни емисии. Организацията се стреми към развитието на висококачествени цифрови обучителни програми в областта на креативното предприемачество и насърчаването на инклузивност и разнообразие на работното място.

Освен това, Luxembourg Creative Lab работи активно за ограничаване на климатичните промени, като предлага образователни обучения и повишава осведомеността относно намаляването на негативното въздействие на климатичните промени в Европа. В сътрудничество с различни европейски университети, една от основните цели на организацията е да помогне на академичната общност да укрепи връзките с различни заинтересовани страни и така да позволи на студентите да придобият най-съвременни предприемачески умения.

Проекти

CRAFT3D - Enhancing traditional craft practices though 3D printing and technology innovation

CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения