• Германия

NEST Berlin

NEST Berlin

NEST Berlin е неправителствена организация, основана през 2016 година от четири водещи НПО в областта: Mine Vaganti NGO (MVNGO), The Comparative Research Network (CRN), InterCultural-Youth-Dialogue-Association (IYDA) и Mitosis Coworking Space. Със своето създаване, NEST Berlin обединява години опит в социалната иновация, управлението на европейски проекти, транснационалната мобилност, международното сътрудничество и образованието, с особен акцент върху сектора на неформалното образование (NFE), за да допринесе за социална промяна.

Към днешна дата, амбициите на организацията са превърнали NEST в партньор и координатор в повече от 30 проекта по програма Erasmus+ KA2, обхващащи различни сфери като младежта, професионалното образование и обучение (VET), образованието за възрастни и спорта. Темите, по които работи NEST, включват интеграцията на мигранти, изграждането на общности, междукултурния диалог, образованието чрез спорт, социалното включване и равенството между половете.

Освен това, NEST Berlin активно се ангажира с въпроси на инклузивност и увреждания, бъдещето на градската среда, устойчивостта и джентрификацията. Чрез своята работа, организацията се стреми към разработването на иновативни подходи за решаване на социални проблеми и създаването на по-справедливо и включващо общество. NEST Berlin е пример за това как сътрудничеството между различни НПО може да генерира значимо социално въздействие и да подпомага развитието на общности чрез образование и социална ангажираност.

Проекти

CRAFT3D - Enhancing traditional craft practices though 3D printing and technology innovation

CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения