Белгия (3) | България (8) | Великобритания (5) | Германия (4) | Гърция (3) | Дания (4) | Ирландия (5) | Испания (7) | Италия (7) | Кипър (1) | Латвия (5) | Люксембург (1) | Нидерландия (2) | Полша (1) | Португалия (1) | Румъния (11) | Северна Македония (1) | Словения (1) | Унгария (3) | Финландия (2) | Франция (2) | Хърватия (1) | Швеция (1) | Общо (79 Партньори)

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е автономно държавно висше училище. В структурата на университета има осем факултета: Аграрно-индустриален факултет, Машинно-технологичен факултет,…

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei“ – IFIN-HH

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara „Horia Hulubei“ – IFIN-HH

Националният институт за НИР във физика и ядрена инженерия „Хория Хулубей“ (Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara…

Край на съдържанието

Край на съдържанието