Обратно към всички държави

Русенска търговско-индустриална камара

Русенска търговско-индустриална камара

Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) е национално представена организация, част от системата на БТПП, създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита…

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е автономно държавно висше училище. В структурата на университета има осем факултета: Аграрно-индустриален факултет, Машинно-технологичен факултет,…

Русенски университет “Ангел Кънчев” – филиал Силистра

Русенски университет “Ангел Кънчев” – филиал Силистра

Филиал – Силистра е плод на вековни културни и образователни традиции. Това е акредитирана образователна структура на Русенския университет „Ангел…

Край на съдържанието

Край на съдържанието