• България

Vratsa Chamber of Commerce and Industry

cci-vr@cci-vratsa.org

Търговско-промишлена палата Враца е създадена през есента на 1991 г. През 2001 г. е пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществен интерес. Камарата се управлява от Управителен съвет, състоящ се от 15 члена. ТПП-Враца работи в тясно сътрудничество с местните власти и други неправителствени организации, както и с НПО, ТПП и структури за подкрепа на бизнеса от чужбина. В структурата на Търговско-промишлена палата Враца, с регионални представителства в градовете Лом, Берковица и Ботевград, влизат над 1000 фирми – частни и държавни.

Проекти

KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families

KIDS – Уникална концепция за пътуване в регион България-Румъния за деца и техните семейства