Завършен проект

KIDS – Уникална концепция за пътуване в регион България-Румъния за деца и техните семейства

KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families

Идентификационен номер: ROBG507

Продължителност: 29 юни, 2018 – 28 юни, 2021

Проектът цели разработване на три туристически пакета, включващи обекти и забележителности от трансграничната румънско-българска зона. Основната група от потребители, към която е насочен са семейства са деца и техните специфични нужди при организацията на фамилните им пътувания. Основаните дейности са насочени към популяризирането и повишаване на стойността на природното и културно наследство от трансграничния регион. Иновативните туристически продукти, които този проект ща създаде са: 4 фестивала за деца и техните семейства и 3 интерактивни маршрута, за деца и техните семейства, които популяризират туристическите атракции и дейности в трансграничния регион, разпределени в три групи – спорт и забавление, културно-исторически забележителности, природни забележителности. Маршрутите ще бъдат включени в мобилно приложение, което по забавен и подходящ начин ще представи всички туристически ценности на трансграничния регион.

В рамките на проекта е разработен План за управление и повишаване на осведомеността за общото културно историческо и природно наследство в трансграничния българо-румънски регион. Документът може да бъде разгледан тук:

Партньори

„Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)

Vratsa Chamber of Commerce and Industry