• Интеррег V-A RO-BG

KIDS – Уникална концепция за пътуване в регион България-Румъния за деца и техните семейства

  • Креативни индустрии и културно наследство
  • |
  • Туризъм и трансгранично сътрудничество
KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families

Идентификационен номер: ROBG507

Продължителност: 29 юни, 2018 – 28 юни, 2021

Проектът цели разработване на три туристически пакета, включващи обекти и забележителности от трансграничната румънско-българска зона. Основната група от потребители, към която е насочен са семейства са деца и техните специфични нужди при организацията на фамилните им пътувания. Основаните дейности са насочени към популяризирането и повишаване на стойността на природното и културно наследство от трансграничния регион. Иновативните туристически продукти, които този проект ща създаде са: 4 фестивала за деца и техните семейства и 3 интерактивни маршрута, за деца и техните семейства, които популяризират туристическите атракции и дейности в трансграничния регион, разпределени в три групи – спорт и забавление, културно-исторически забележителности, природни забележителности. Маршрутите ще бъдат включени в мобилно приложение, което по забавен и подходящ начин ще представи всички туристически ценности на трансграничния регион.

В рамките на проекта е разработен План за управление и повишаване на осведомеността за общото културно историческо и природно наследство в трансграничния българо-румънски регион. Документът може да бъде разгледан тук:

Партньори

„Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)

Vratsa Chamber of Commerce and Industry logo

Vratsa Chamber of Commerce and Industry