Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)

office@europroject.org.ro

„Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)

Центърът за управление и консултации на проекти EUROPROJECT беше основан през 2002 година като неправителствена организация. Целта на асоциацията е да поддържа инициативите за развитие и управление на проекти от обществен интерес, развитието на здрава култура по отношение на организационното и проектно управление, социалната интеграция и професионалното развитие. Тяхната мисия е чрез консултации, информация и обучение да предоставят професионална подкрепа на компании и публични организации в област Olt в усилията им да станат образцови организации, уважавани от клиенти, инвеститори и конкуренти за високото качество на предлаганите услуги и продукти.

Проекти

KIDS - An unique travelling concept in the RO-BG area for children and their families

KIDS – Уникална концепция за пътуване в регион България-Румъния за деца и техните семейства