Русенски университет “Ангел Кънчев” – филиал Силистра

Филиал – Силистра е плод на вековни културни и образователни традиции. Това е акредитирана образователна структура на Русенския университет „Ангел Кънчев“, чиято цел е разпространение на знанието, основни научни изследвания и прилагане на иновации в практиката, което спомага за формирането на висококвалифицирани професионалисти и устойчивото развитие на региона и страната. Специалностите обхващат вселената на висшето образование, включваща хуманитарни, природни и технически науки.

Проекти

CaPabiLiTy - Career Paths to Youth Labor Mobility

CaPabiLiTy – Кариерни пътеки за младежката трудова мобилност