• Интеррег V-A RO-BG

CaPabiLiTy – Кариерни пътеки за младежката трудова мобилност

  • Професионално образование и обучение (ПОО)
  • |
  • Туризъм и трансгранично сътрудничество
CaPabiLiTy - Career Paths to Youth Labor Mobility

Продължителност: 4 май, 2017 – 3 ноември, 2018

Проектът разглежда високото ниво на безработица сред хората с висше образование като общо предизвикателство в трансграничния регион. Нашето проучване в района изчислява, че само 57% от завършилите висше образование намират работа у дома, но 95% от тях никога не са търсили работа отвъд Дунава поради бариери като: език, неосведоменост за възможностите за заетост, а не ориентирано към пазара на труда образование. Тъй като това са общи териториални предизвикателства, най-добрият начин да се отговори е да се подходи към тях на ниво ТГС.

Капитализирайки резултатите от програмите за обмен на студенти „Еразъм плюс“ на участващите университети и постиженията на предишния проект MIS ETC Code 219: Регионално образование, проектът дава възможност на петимата бенефициенти от проблемните области да се справят с проблемите.

В съответствие с „Европа 2020“ проектът дава възможност за хоризонтална интеграция и трансгранично сътрудничество между тях и институциите, свързани със заетостта, и намалява идентифицираните бариери пред ТГС чрез предоставяне на 8 инициативи за заетост. Последните включват: мобилно приложение „Cool to be mobile“, съвместна образователна схема, ориентирана към пазара на труда, съвместни интернет базирани инструменти и трудови борси за заетостта.

За да повлияе на целия трансграничен регион, проектът инвестира в уеб-базирано предоставяне на изчерпателна и официална информация за социално-осигурителното, трудовото и данъчното законодателство, както и виртуални обучения по предприемачество. В тази област тя капитализира резултатите от проекта MIS ETC Code 629 INNOBRIDGE.

„Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“ осигурява достъп на 5910 души до 8 съвместни инициативи за младежка заетост.

Партньори

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMV) logo

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest (USAMV)

Access Association Calarasi

Access Association Calarasi

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași logo

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași

University of Ruse Angel Kanchev Silistra Subsidiary

Русенски университет “Ангел Кънчев” – филиал Силистра