• Румъния

Access Association Calarasi

От 2004 година организацията подкрепя много местни органи, НПО-та, училища и др. в установяването на трансгранични партньорства и реализирането на съвместни проекти. Асоциацията изгради мрежа от отношения с местните органи и общности по Дунав и стимулира процеса на преодоляване на физически и социални бариери между общностите. Организацията успешно реализира няколко проекта, като водещ проектен партньор или партньор.

Проекти

CaPabiLiTy - Career Paths to Youth Labor Mobility

CaPabiLiTy – Кариерни пътеки за младежката трудова мобилност