• Румъния

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Călărași logo

Камарата за търговия, промишленост и земеделие в Кълъраш представлява и защитава интересите на бизнес общността във връзка с румънските власти и подобни организации в чужбина.

Проекти

CaPabiLiTy - Career Paths to Youth Labor Mobility

CaPabiLiTy – Кариерни пътеки за младежката трудова мобилност