• България

Ecosystem Europe Association

info@ecosystemeurope.org

Ecosystem Europe Association logo

„Екосистема Европа“ е създадена в края на 2013 година поради нарастващата нужда младите хора да размишляват за бъдещето си и да се подготвят да се справят с предизвикателствата на утрешния ден.

Близо десетилетие техният екип участва в различни проекти и инициативи, натрупвайки ключов опит в работата с бизнеса и академичната общност, което дава възможност на „Екосистема Европа“ активно да стимулира промяна в традиционните образователни парадигми и разбиранията за устойчиво развитие. С вдъхновение от естествени принципи и екосистеми те помагат на бизнесите и младите предприемачи да анализират и управляват различни екологични аспекти. Те предоставят интерактивни и онлайн инструменти и методологии, ориентирани към ефективност и неформални подходи, за да позволят на мениджърите да преосмислят своите бизнес модели и да подобрят своята екологична ефективност.

Проекти

GEE - Green Entrepreneurs Europe

GEE – Зелени предприемачи в Европа