Завършен проект

GEE – Зелени предприемачи в Европа

GEE - Green Entrepreneurs Europe

Идентификационен номер: 2015-1-UK01-KA201-013501

Продължителност: 1 септември, 2015 – 31 август, 2018

Европа се нуждае от повече млади хора с умения за зелено предприемачество. Проектът GEE е създаден, за да помогне на училищата да развият уменията и компетенциите на своите ученици, така че да могат да играят активна роля в развитието на зелената икономика.

GEE подкрепя учителите да правят това чрез обучение извън класната стая и обучение в реалния свят и ще осигури:

 • Учебни пакети
 • Екскурзии
 • Обучение на учители и подкрепа на учителите
 • Coffee House Challenge (CHC) неформални срещи
 • Бизнес казуси
 • Зелени бизнес планове
 • Свързване на училищата с бизнеса
 • Уебсайт на проекта

Целта на проекта

Да подобри ключовите компетенции и умения на младите хора, за да поемат активна роля в изграждането на зелена икономика и да засилят сътрудничеството между училището и света на труда.

Това ще бъде постигнато чрез следните основни цели:

 • Подобряване на капацитета на училищата за свързване на обучението със света на труда в контекста на изграждането на зелена икономика.
 • Осигуряване на учениците на редица смислени преживявания от реалния свят, свързвайки класната стая с бизнеса и предприемачеството.
 • Развиване на уменията и компетенциите на учениците да преосмислят бизнес моделите в съответствие с необходимостта от изграждане на зелена икономика.
 • Подобряване на способността на учителите да преподават предприемачество.
 • Увеличаване споделянето на образователни ресурси за училища в цяла Европа.
 • Споделяне и подобряване на добрите практики в интегрирането на устойчивото развитие в бизнес мисленето.

Кои сме ние

Пет европейски държави се обединяват за този иновативен проект: България, Румъния, Латвия, Испания и Обединеното кралство, всички споделящи една и съща цел за по-зелена Европа с по-устойчив бизнес.

Нашият консорциум се състои от преподаватели по околната среда и предприемачи/бизнес; уникална комбинация. Традиционно разглеждани като противоположни, ние ще обединим бизнеса и околната среда, за да изследваме творческия потенциал за учене и зелена икономика.

Партньори

Business In The Community

Asociation of Entrepreneurs Arbor logo

Association of Entrepreneurs Arbor

Business Foundation for Education

Bernu Vides skola logo

Bernu Vides skola

Focus Eco Center logo

Focus Eco Center

Fundación Tierra Integral logo

Fundación Tierra Integral

Integral, Sociedad Para El Desarrollo Rural

Integral, Sociedad Para El Desarrollo Rural

Prakse.lv

Prakse.lv

Ecosystem Europe Association logo

Ecosystem Europe Association