Focus Eco Center

focusecocenter@gmail.com

Focus Eco Center logo

Focus Eco Center е екологична неправителствена организация, насърчаваща устойчивото развитие. Организацията е основана през 1994 г. от ентусиазирана група (състояща се от учители, инженери и юристи), интересуващи се от въпросите на опазването на околната среда в Търгу Муреш. Организацията получи професионално признание през годините, ставайки член на международни мрежи като Европейската асоциация на екосъветниците, Европейското екологично бюро (EEB) и Европейския център за агротуризъм (ECEAT).

Проекти

GEE - Green Entrepreneurs Europe

GEE – Зелени предприемачи в Европа