• Испания

Integral, Sociedad Para El Desarrollo Rural

integral@integral.es

Integral, Sociedad Para El Desarrollo Rural

Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural е неправителствена организация в региона на Мурсия, чиято цел е да помогне за създаването на необходимите условия за подобряване на икономиката и качеството на живот в селските райони, насърчавайки модел на устойчиво развитие, в който самите жители са главни действащи лица.

Проекти

GEE - Green Entrepreneurs Europe

GEE – Зелени предприемачи в Европа