• Испания

Fundación Tierra Integral

info@tierraintegral.com

Fundación Tierra Integral logo

Фондация „Tierra Integral“ е неправителствена организация с основателен характер, създадена на 29 май 2000 година, която възникна с цел насърчаване на иновативни проекти в селските райони. Произходът й идва от „INTEGRAL, Общество за селско развитие“, неправителствена асоциация, създадена на 26 юни 1995 година.

Проекти

GEE - Green Entrepreneurs Europe

GEE – Зелени предприемачи в Европа