CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения

CRAFT3D – Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения

„Насърчаване на иновациите в традиционните занаятчийски практики чрез 3D принтиране и технологични постижения“ (CRAFT3D) е международен проект в сферата на…

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място

Ситуации, при които натискът, дължащ се на работните изисквания, като кратки срокове, голямо натоварване, дълги часове, несигурност на работното място…

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

Предложението SPECTRA въплъщава визията за сътрудничество на 8 партньора (включително 3 асоциирани партньора), представляващи 4 регионални екосистеми – нововъзникващ новаторски…

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа

ACCELERO – Ускоряването на местните иновационни екосистеми в Европа има за цел да допринесе за обръщане на небалансираната бизнес дейност…

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми

Съгласно препоръката на Европейския Съвет относно Европейската рамка за качество и ефективно чиракуване (2018/C153/01), един от критериите за условия на…

SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа

SAGA – Социално и гастрономическо предприемачество в празна Европа

От основно значение за бъдещето на Европа са намаляването на неравенството, гарантирането на икономическо възстановяване и приобщаващ и устойчив дългосрочен…

CRAFT 4.0. – Развиване на потенциала на занаятите

CRAFT 4.0. – Развиване на потенциала на занаятите

Проектът има за цел да създаде обучителни инструменти и изцяло нова партньорска мрежа в сферата на дигиталното моделиране и дигиталното/адитивно…

STORYLINES – Истории за конкурентоспособност в европейските предприятия

STORYLINES – Истории за конкурентоспособност в европейските предприятия

Разказването на истории обхваща разнообразни дейности, които предполагат не само материални обекти, но и система от ценности, традиции, знания и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието