• Хоризонт Европа

SPECTRA – Стимулиране ефективността на регионалните екосистеми в креативните и творчески индустрии

  • Иновации и цифрова трансформация
  • |
  • Креативни индустрии и културно наследство

Идентификационен номер: 101097000

Продължителност: 1 декември, 2022 – 30 ноември, 2024

Предложението SPECTRA въплъщава визията за сътрудничество на 8 партньора (включително 3 асоциирани партньора), представляващи 4 регионални екосистеми – нововъзникващ новаторски регион в България (Северна Централна България), умерен новаторски регион в Ирландия (Северна и Западна), заедно с водещ новатор региони в Дания (Ховедстаден) и Германия (Берлин).

SPECTRA ще въведе ключови съставки, необходими за снабдяване на нововъзникващите иноватори и региони с умерени иноватори с по-отзивчива, устойчива екосистема, способна да расте и развива координирани отговори на много предизвикателства, пред които са изправени творческите индустрии, за да постигнат националните и европейските цели. Това ще се основава на взаимодействие с 2 успешни инициативи – Media Deals Investment Network и Creative Business Network.

SPECTRA ще впрегне и умножи силата на индивидуалните екосистемни инициативи, за да подобри участието на финансисти/инвеститори и жени иноватори – което ще доведе до подобрени, по-взаимосвързани, разнообразни, съобразени с пола, конкурентни и устойчиви екосистеми.

Освен това SPECTRA ще включва дейности, които ще насърчат разработването на съвместни стратегии и ще засилят сътрудничеството. Заинтересованите страни ще се възползват значително от усъвършенстваните модели за подпомагане на бизнеса, разработени за бързо проследяване на стартиращи фирми, създаване на мащаби, използване на най-добри практики, нови системи, структури и инструменти, както и базирани на данни и намаляващи въглерода иновационни методи, базирани на предизвикателства, казуси, модели за подражание, междусекторно и вътрешно-териториално обучение – ангажиране на над 1000 заинтересовани страни в над 30 семинара, експерименти/предизвикателства, сбирки и кръгли маси, подкрепа на над 100 стартиращи фирми и МСП и създаване на повече от 300 нови връзки.

Мерките на SPECTRA ще бъдат интегрирани в контекста на политическата, икономическата и обществената рамка и ще се прилагат на трансверсална и трансдисциплинарна основа, насърчавайки максималния резултат по отношение на потенциала за допълнителни нови връзки, взаимовръзки, съвместни инициативи и репликация.

Партньори

Western Development Commission (WDC)

Русенска търговско-индустриална камара

Русенска търговско-индустриална камара

Media Deals UG (haftungsbeschränkt)

Creative Business Network - CBN

Creative Business Network – CBN

Galway Cultural Development and Activity Company

Galway Cultural Development and Activity Company

CREW (Comhoibriú CLG)

CREW (Comhoibriú CLG)

Atlantic Technological University (ATU)

Atlantic Technological University (ATU)

Координатор:


Стела Дионисиева
Експерт програми и проекти

За консултации:


Т: +359 888 978 241
Е: stela@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000