• Ирландия

Galway Cultural Development and Activity Company

hello@galway2020.ie

Galway Cultural Development and Activity Company

Управлението обхваща системата, чрез която една организация се контролира и оперира, и механизмите, чрез които тя и нейните хора се държат под отговорност. Етика, управление на риска, съответствие и администрация са всички елементи на управлението.

Рамките за управление са в основата на това как се управлява организацията и са проектирани така, че да гарантират:

  • ефективни бордове,
  • прозрачност около ролите и отговорностите,
  • отчетност и ангажираност със заинтересованите страни и
  • насърчаване на устойчиви бизнес практики.

Основната цел на компанията е да осъществява създаването, организирането, популяризирането и устойчивото развитие на художествени и културни дейности на местно и международно ниво за социална, промишлена или търговска полза, което води до пряко или косвено подобряване на Galway City, Galway County и по-широката общност.