• Еразъм+

CRAFT 4.0. – Развиване на потенциала на занаятите

  • Иновации и цифрова трансформация
  • |
  • Креативни индустрии и културно наследство
Craft 4.0. – Enabling the potential of handicraft

Идентификационен номер: 2018-1-IE01-KA202-038787

Продължителност: 1 ноември, 2018 – 31 декември, 2020

Проектът има за цел да създаде обучителни инструменти и изцяло нова партньорска мрежа в сферата на дигиталното моделиране и дигиталното/адитивно производство.

Основната задача на проекта е да: подобри цифровите компетенции в сектора; развие уменията за проектиране и разработване на продукти; подобри процеса на изработка на занаятчийството; увеличи партньорските мрежи на местно и международно ниво и да увеличи ангажираността на клиентите, като целта ще бъде подобряване и развитие на отделните занаятчийски бизнеси.

Дейностите по проекта ще протекат на три етапа на развитие, като първият е създаването на образователен модел, който осигурява яснота и лесно възприемане на знанията и тяхното преподаване. След това ще се създаде съдържание на обучението, което ще подпомогне на представителите на творческите индустрии в придобиването на иновативни технологични умения и ще се разработят ръководства и препоръки, които да предлагат пример за потенциално реализиране в други сектори и нива на образование.

Партньори

Dublin Institute of Technology logo

Dublin Institute of Technology

Centre De Difusio Tecnologica De La Fusta I El Moble De Catalunya

Centre De Difusio Tecnologica De La Fusta I El Moble De Catalunya

North-East Regional Development Agency (NERDA)

The European Digital Learning Network (DLEARN)

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Mälardalen University logo

Mälardalen University

CIVIC Logo

CIVIC