• Ирландия

Dublin Institute of Technology

Dublin Institute of Technology logo

Институтът по технологии в Дъблин беше лидер в STEM дисциплините и също така поддържаше най-големите групи от студенти по бизнес, медии, кулинарни изкуства и творчески и сценични изкуства. Институтът проявяваше силна ангажираност на ученето през целия живот и като най-големият доставчик на частично образование, допринасяше значително за икономическия живот на Ирландия, улеснявайки изграждането на капацитет за бъдещето.

На 1 януари 2019 г. Институтът по технологии в Дъблин беше преобразуван, а неговите функции бяха прехвърлени към Технологичния университет в Дъблин, известен като TU Dublin City Campus.

Проекти

Craft 4.0. – Enabling the potential of handicraft

CRAFT 4.0. – Развиване на потенциала на занаятите