• Италия

The European Digital Learning Network (DLEARN)

The European Digital Learning Network (DLEARN)

Мрежа, съставена от 27 различни организации от ЕС, активни в областта на образованието и цифровото обучение на различни нива, цели да се справи с предизвикателствата, наложени от цифровата революция по отношение на несъответствието на цифровите умения, към инклузивно цифрово общество.

Проекти

Craft 4.0. – Enabling the potential of handicraft

CRAFT 4.0. – Развиване на потенциала на занаятите