• Румъния

North-East Regional Development Agency (NERDA)

adrnordest@adrnordest.ro

NERDA е неправителствена организация, с почти 20 години опит в областта на регионалното развитие в Румъния и работи за разработване и насърчаване на стратегии и услуги за увеличаване на устойчивия икономически растеж, партньорства, развитие на човешките ресурси и предприемаческа нагласа.

Проекти

i-Coach project logo

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми

Craft 4.0. – Enabling the potential of handicraft

CRAFT 4.0. – Развиване на потенциала на занаятите