• Швеция

Mälardalen University

Mälardalen University logo

Университетът Mälardalen с кампуси в Eskilstuna и Västerås е един от най-големите университети в Швеция с 16 000 студенти и 1000 служители. Университетът е също така най-голям по отношение на броя на докторантите и разнообразието на областите за докторско образование. Въпреки това, колежът се характеризира с близост до околната общност и тясна връзка между студентите и преподавателите.

Проекти

Craft 4.0. – Enabling the potential of handicraft

CRAFT 4.0. – Развиване на потенциала на занаятите