ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа

Идентификационен номер: 101072092

Продължителност: 1 септември, 2022 – 31 август, 2024

ACCELERO – Ускоряването на местните иновационни екосистеми в Европа има за цел да допринесе за обръщане на небалансираната бизнес дейност в Европа чрез увеличаване на привлекателността на (по-малко напредналите) екосистеми: превръщането на „скромните“ и „умерените“ иновационни екосистеми в по-привлекателни за местни стартиращи фирми, които ще се възползват от силна местна подкрепа и избягване на преместване в центрове на ЕС, както и към международни компании, които се интересуват от създаване на своя бизнес извън установените и добре известни центрове. ACCELERO има амбицията да създаде общоевропейска общност от организации за подпомагане на бизнеса (BSO) като обслужване на едно гише за всички BSO и техните „клиенти“, стартиращи фирми и МСП, както и за обмен между партньори, работа в мрежа и свързаност за всички заинтересовани страни, ангажирани в по-широката иновационна екосистема. Това ще бъде постигнато с първоначална разширена общност на ACCELERO, която ще си сътрудничи за съвместно създаване и пилотно тестване на висококачествени услуги за ускоряване на бизнеса с европейски организации за подкрепа на бизнеса от нововъзникващи и умерени иновационни региони заедно с експерти от силни и водещи иновационни региони или държави-членки, последвано от дейностите, организирани в общността на ACCELERO в платформата Euroquity.

Партньори

EurA PT

EBN – European Business & Innovation Centre Network

EBN – European Business & Innovation Centre Network

bwcon GmbH

bwcon GmbH

Bpifrance – EuroQuity

Bpifrance – EuroQuity

Krakowski Park Technologiczny

Krakowski Park Technologiczny

Координатор:


Десислава Димитрова
Организатор обучения

За консултации:


Т: +359 889 160 487
Е: dimitrova@rcci.bg

Адрес:


бул. „Цар Фердинанд“ 3A,
Русе 7000