• Белгия

EBN – European Business & Innovation Centre Network

EBN – European Business & Innovation Centre Network

EBN (Европейска мрежа от центрове за бизнес и иновации) е организация с нестопанска цел, която обслужва паневропейска, глобална общност от хора, които използват иновативния бизнес като двигател за регионално (икономическо) развитие. Инициативите на EBN включват сертифициране на EU|BIC, разработване и разпространение на качествени програми за подкрепа на бизнеса, улесняване и иницииране на сътрудничество по проекти, глобална работа в мрежа и застъпничество за отлични участници в подкрепа на бизнеса като EU|BIC.

Проекти

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа