• Франция

Bpifrance – EuroQuity

Bpifrance – EuroQuity

Bpifrance подпомага бизнесите (микрофирми, малки и средни предприятия, както и големи корпорации) и ги финансира от началния етап до влизането на борсата чрез заеми, гаранции и собствен капитал. Основните дейности на Bpifrance включват инвестиции в собствен капитал, финансиране на иновации, над 45 милиарда евро инвестирани от Bpifrance през 2020 г., включително почти 15 милиарда евро за международни инвестиции, Bpifrance е подпомогнала повече от 1750 компании от 2015 г. и 430 през 2020 г.

Проекти

ACCELERO Project Logo 1

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа