• Португалия

EurA PT

EurA е международна консултантска компания, специализирана в иновациите и технологиите. Техните консултанти подкрепят компании, изследователски институции и публични клиенти от всякакъв мащаб при предоставянето на технически иновации. Те подкрепят утрешните пазарни лидери в генерирането на идеи за иновации, разработването на нови продукти и услуги и лансирането им на международно ниво.

Проекти

ACCELERO – Ускоряване на местните иновационни екосистеми в Европа