Завършен проект

ENGINE – Киберсигурност за европейските МСП

ENGINE project logo

Идентификационен номер: 2020-1-DK01-KA202-075161

Продължителност: 2 ноември, 2020 – 1 ноември, 2022

Дигиталните умения и киберсигурността стават все по-актуални всеки ден. Това е резултат от глобалното технологично развитие и също е средство за справяне с безработицата в ЕС. Цифровата среща на върха в Талин през 2017 г. изпрати силно послание, което говори за необходимостта от цифрови умения и обучение: „За да изгради успешно цифрова Европа, ЕС се нуждае от пазари на труда и системи за обучение/образование, подходящи за цифровата ера: има нужда от да даде възможност на хората и да гарантира, че никой не е изоставен.“ Проектът ENGINE възприема духа на срещата на върха в Талин и подкрепя идеята, че „Новите революционни технологии генерират нови бизнес възможности заедно с голяма секторна трансформация в Европа“.

Новите технологии се нуждаят от умения на всички нива, за да ги приложат успешно в практиката, да използват напълно техния потенциал и да извлекат ползите от тях. В настоящия сценарий Европа трябва да генерира около 50 000 допълнителни високотехнологични служители годишно до 2025 г. (приблизително 450 000 общо) (ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА ЕВРОПА – КЪМ ДНЕВЕН РЕД ЗА 2020 Г. И СЛЕД ЕК 2017). На тях трябва да бъдат осигурени подходящи възможности за образование и професионално обучение, като им се предоставят необходимите знания и опит. Ако Европа не успее да насърчи предлагането на тези високотехнологични предприемачи и служители, има опасност сериозно да пропусне възможностите за иновации и да ги остави на своите конкуренти (Източник: Европейска комисия – Цифров единен пазар 2017 г.).

Често МСП все още не са осъзнали значението на цифровата трансформация за техния бизнес. За да могат европейските предприятия да се конкурират, да растат и да създават работни места, те трябва да гарантират, че имат достъп до голяма работна сила, която може да ръководи високотехнологичните иновации и трансформацията на техния бизнес. Поради всички тези причини целта на проекта ENGINE е да обучи предприемачи, служители на малки и средни предприятия относно киберсигурността и блокчейн технологиите, за да насърчи вълната на европейската цифрова трансформация.

Действително ENGINE ще създаде персонализирано обучение, като вземе предвид нуждите на целевата група. Обучителният курс по ENGINE ще бъде практичен, кратък и сбит с кратък цикъл на обучение, фокусиран върху повишаване на нивото на осведоменост относно кибератаките и пазарните възможности чрез блокчейн технологията. Той ще се съсредоточи върху подобряването на капацитета на хората и компаниите да предотвратяват, защитават и реагират на кибератаки и да допринасят за създаването на по-безопасна цифрова Европа. Освен това обучението ще прехвърли съответните знания и компетенции, необходими за иницииране и насочване на иновации, свързани с ИКТ, за МСП във всички сектори (напр. блокчейн).

ОБЩА ЦЕЛ
Общата цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на европейските МСП, като им даде уменията, от които се нуждаят, за да се защитят срещу кибератаки, и им обясни използването на блокчейн технологията. В днешно време управлението и оценката на кибернетичния риск се считат за гръбнак на сигурна ИТ среда, този проект иска да подобри уменията за управление на киберсигурността на МСП чрез запълване на пропуски в МСП и предоставяне на изчерпателно ръководство за смекчаване на киберрисковете дори в малки и микро предприятия. Общите цели ще бъдат:

  • Подобряване на капацитета на МСП за защита на техните системи от кибератаки;
  • Справяне с настоящия недостиг на хора, способни да ръководят иновациите, необходими за повишаване на конкурентоспособността на европейските компании;
  • Да се възползвате от възможностите за иновации, за да използвате по най-добрия начин ИКТ, предоставяйки стойност на европейските МСП;
  • Укрепване на предприемаческите и цифровите умения за насърчаване на нови цифрови работни места в Европа.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
SO1: Разработване на курс за обучение по киберсигурност и блокчейн технологии, за да се повиши осведомеността за цифровите опасности и значението на приемането на превантивни мерки в работната среда.
SO2: Насоки за това как да внедрите киберсигурност и блокчейн в МСП за повишаване на конкурентоспособността и иновациите.
SO3: Създаване на платформа за прехвърляне на знания към целта, която ще бъде достъпна онлайн и с отворени източници, така че ще осигури лесно и практическо обучение за целта и всички заинтересовани.

ЦЕЛЕВА ГРУПА
Проектът ENGINE е насочен към МСП (служители, собственици на фирми, предприемачи и желаещи да бъдат предприемачи) и обучители/доставчици на ПОО.

ТРАНСНАЦИОНАЛНОСТ
Несъответствието между наличните и необходимите умения за цифрова трансформация на икономиката засяга всички държави членки. Съществува силно съгласие относно неотложната необходимост в цифровата ера от съвместни общоевропейски усилия за увеличаване на предлагането на умения за електронно лидерство във всички индустриални сектори и предприятия. В една цифрова икономика служителите, предприемачите в цяла Европа трябва да имат компетенции, за да растат и да бъдат свързани с глобалните цифрови пазари. Консорциумът на проекта вярва, че тези видове цели не могат да бъдат изпълнени от една държава и изискват сътрудничество на ниво ЕС.

Партньори

Italian Chamber of Commerce In Denmark

Italian Chamber of Commerce In Denmark

Coopération Bancaire pour l’Europe (CBE)

FVB S.r.L. - The Hive

FVB S.r.L. – The Hive

Fondazione Luigi Clerici

Fondazione Luigi Clerici

Atlantis Engineering logo

Atlantis Engineering

Technical University of Denmark - DTU

Technical University of Denmark – DTU