• Гърция

Atlantis Engineering

Atlantis Engineering logo

Гръцко МСП в областта на ИКТ. Основните им дейности включват: поддържане на ежедневните производствени задачи в заводи със семпли и напреднали производствени системи; организация и компютърна обработка на отделите за поддръжка; персонализация на консултации относно поддръжката; обучение по поддръжка, управление на активи, както и ИКТ решения.

Проекти

ENGINE project logo

ENGINE – Киберсигурност за европейските МСП