• Дания

Italian Chamber of Commerce In Denmark

Italian Chamber of Commerce In Denmark

Италианската стопанска камара в Дания (Danitacom, www.danitacom.org) е датска асоциация с нестопанска цел на индустриални и търговски предприятия (предимно малки и средни предприятия), професионалисти и търговци, които желаят активно да развиват икономически отношения в Европа, особено между Италия и Дания. Danitacom е активна повече от 8 години на територията и е официално призната от италианското правителство като стратегически участник за подкрепа на двустранното сътрудничество и за помощ към предприемачите сред своите членове. Италианската стопанска камара в Дания е напълно интегрирана в мрежата на Assocamerestero: Асоциация на италианските стопански камари в чужбина, включваща 78 камари (всички признати от италианското правителство по Закон 518, юли 1970 г.) с 140 офиса в 54 страни и повече от 18 000 бизнеса като членове. Assocamerestero предлага пълен набор от бизнес услуги на предимствени условия, директно или в партньорство със своите членове, специалисти в своите области.

В момента камарата има 12 служители и двама стажанти, набрани от главни университети в Италия и Дания. Техният датско-италиански екип може да предоставя информация и помощ с всички необходими бюрократични и наборни дейности, които могат да се очакват при желание за работа между двата пазара. Техните клиенти са предимно компании и институции, установени в Италия или в Дания, които търсят бизнес възможности или партньори на един от тези два пазара. Организацията им може да провежда дейности и да насърчава проекти директно от Дания чрез своята здрава партньорска мрежа и свързаността им с главни публични институции и национални асоциации. Те предлагат подкрепа чрез стратегически планирани дейности и финансови/правни съвети. Способни са да подкрепят компаниите в разработването на иновативни и технологични решения, особено с използването на информационни и комуникационни технологии. Те предлагат обучение и подкрепа за компании и мениджъри за разработване на най-добри практики, особено с акцент върху иновациите, бизнес лидерството, електронната търговия и електронните дейности. Освен това помагат с всички необходими преводачески услуги и езикова медиация, които могат да бъдат изисквани във връзка с различни дейности или проекти. Винаги провеждат анкети за удовлетвореността на клиентите, свързани с всичките им проекти, в съответствие с политиката на тяхното ръководство и искането на италианското министерство за икономическо развитие.

Проекти

ENGINE project logo

ENGINE – Киберсигурност за европейските МСП