• Италия

FVB S.r.L. – The Hive

FVB S.r.L. - The Hive

FVB е създаден през 2013 година в Анкона като „сертифициран бизнес инкубатор“, делегиран да насърчава създаването и развитието на иновативни стартиращи компании (сертифициран съгласно DL n. 179/2012, преобразуван от Закон № 221/2012). Следователно, FVB беше основан с цел предоставяне на нови бизнес инициативи, помагайки им да стартират и растат, предлагайки административни и организационни услуги и помощ при подготовката на бизнес планове, за да свърже стартиращите компании с венчър капиталите.

Проекти

ENGINE project logo

ENGINE – Киберсигурност за европейските МСП

STORYLINES - Storytelling for competitiveness in European enterprises

STORYLINES – Истории за конкурентоспособност в европейските предприятия