• Дания

Technical University of Denmark – DTU

Technical University of Denmark - DTU

Техническият университет на Дания (DTU) е най-големият технически университет в Дания и се числи сред водещите технически университети в Европа, със силно усредоточение върху изследванията и иновациите. Департаментът по приложна математика и компютърни науки (DTU Compute) е най-големият ИТ департамент в Дания и представлява уникална комбинация от модерна приложна математика и компютърни науки и инженерство.

Проекти

ENGINE project logo

ENGINE – Киберсигурност за европейските МСП