• Италия

Fondazione Luigi Clerici

clerici@clerici.lombardia.it

Fondazione Luigi Clerici

FLC цели насърчаване на процеса на укрепване на индивида както на професионално, така и на лично ниво, като предлага професионално, културно и социално обучение. FLC се фокусира върху образователния проект на личността (разбрана като гражданин и работник) и върху разработването на методи и обучителни пътища, чрез които реализацията на нейния потенциал в контекста на живота може да бъде подобрена. FLC иска да се грижи за човека като „цяло“, подкрепяйки го с широк набор от услуги.

Проекти

ENGINE project logo

ENGINE – Киберсигурност за европейските МСП