• Кипър

Emphasys Centre

info@emphasyscentre.com

Центърът Emphasys е създаден през 1998 година и функционира като образователен център, център за ИКТ обучение, научноизследователски център и център за разработване на софтуер. Той е организиран в 4 отдела: Образователен отдел, който предлага валидирани и акредитирани ИТ курсове. Emphasys е активен член на Европейската мрежа за цифрово обучение (DLEARN).

Проекти

StressOut logo

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място

i-Coach project logo

i-Coach – Иновативен инструментариум за внедряване на стажантски програми