• Хърватия

Udruga Roditelja “Korak Po Korak”

Udruga Roditelja Korak Po Korak

Основната дейност на Сдружението е насърчаване правата на децата и техните семейства на достоен живот; сътрудничество с предучилищни, училищни и други институции, които се грижат за децата и семейството; съвместни действия на членовете пред национални органи и институции и местни общности; организиране на семинари и публични лекции; издателска дейност; сътрудничество с национални и чуждестранни организации и насърчаване на дарителска и спонсорска дейност.

Проекти

StressOut logo

StressOut – Съвременни инструменти за управление на стреса на работното място